Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Chcete se připojit k těm, kdo své výrobky označují logem se symbolem Jizerských hor?

09. 09. 2016

Od vzniku značky v roce 2010 své výrobky přihlásilo a značku získalo na dvouleté období už více než 60 výrobců, kteří využívají výhod společné propagace v publikacích a na internetu, účastní se prezentačních a prodejních akcí v regionu i mimo něj. Díky společné prezentaci se profily výrobců objevují například v pořadu Toulavá kamera nebo v časopisech, značka je podmínkou účasti na některých trzích. Z řad nositelů regionálních značek vybírá své propagační předměty Krajský úřad Libereckého kraje. Pro zákazníky je značka zprávou o tom, že kupují místně autentické a originální zboží, což je v posledních letech zřejmý trend.

Certifikace na období 2017 - 2018 je aktuálně vyhlášena!

Vyplněnou přihlášku včetně čestného prohlášení, fotografie a ukázky přihlašovaného výrobku doručte nejpozději do 12.10.2016 do kanceláře MAS Frýdlantsko, z.s. (Frýdlant, Děkanská 74, P.O.Box 7, 464 01 Frýdlant) nebo prostřednictvím partnerů - Renaty VanVleet (Jizerské hory- turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko) nebo Lenky Röhrichové (Město Smržovka). Kontakty a všechny potřebné informace jsou uvedeny na webu: http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/pro-zajemce-o-znacku.html.

Nositelé značky mohou certifikát prodloužit na další dvouleté období: zjednodušená přihláška se vztahuje na stejný výrobek nebo produktovou řadu, na které získali certifikát v roce 2014.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624