Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Rok 2013

 

Aktuální informace o Dotačním fondu Libereckého kraje pro rok 2013

Dne 11. února 2013 přijala Rada Libereckého kraje na svém mimořádném zasedání usnesení č. 218/13/mRK, kterým odsouhlasila Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje a návrh znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje. Ke znění nového statutu bylo však vzneseno množství námitek, proto jej rada kraje umístila na webové stránky kraje k připomínkování. Do termínu 21. února 2013 se sešlo několik desítek připomínek, pouze některé byly zohledněny. Do Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 2. byl předložen statut upravený. Přestože i k němu zazněla řada připomínek, několikrát zazněl názor, že změny jsou provedeny „horkou jehlou“, že by rok 2013 měl proběhnout ještě podle stávajících pravidel (granty, fondy), a teprve od příštího roku, po předchozí důkladné přípravě, podle pravidel nových, byl nakonec nový statut většinou zastupitelů schválen.

Na základě nových pravidel byl radě kraje předložen ke schválení program „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ s podprogramy „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“ a „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Zároveň byl předložen i návrh Výzev k předkládání žádostí o dotaci z těchto podprogramů. Pokud je zastupitelstvo kraje na svém zasedání 26. 3. schválí, budou od 29. 3. zveřejněny na webových stránkách kraje. Současně budou na stránkách oddělení krizového řízení zveřejněny podrobné instrukce, jak postupovat při podávání žádostí o dotaci.

Pro dotazy na podprogram - „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“ (bývalý grant G-2) platí stále následující kontakty:

Kontakty :  
Mgr. František Molnár 485 226 202,  739 541 594, frantisek.molnar@kraj-lbc.cz
Linda Ehrenbergerová 485 226 204,  725 923 712, linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz