Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman předal seznam válečných hrobů ruských vojáků padlých na území Libereckého kraje

13. 07. 2010

Na základě žádosti ruské strany předal minulý týden hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) seznam válečných hrobů ruských vojáků padlých na území Libereckého kraje generálnímu konzulovi Ruské federace v Karlových Varech Sergeji Ščerbakovovi.

Slib předání seznamu učinil hejtman při první oficiální návštěvě nového generálního konzula Ruské federace v Karlových Varech Sergeje Ščerbakova v Libereckém kraji, která proběhla začátkem dubna letošního roku.

„Seznam obsahuje místa posledního odpočinku na území Libereckého kraje a jména padlých vojáků Velké vlastenecké války, I. světové války, Prusko-rakouské války a Sedmileté války,“ vysvětluje hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) s tím, že Liberecký kraj je připraven pomocipři případné pietní úpravě hrobů a náhrobků.

Krajský úřad koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje a vede souhrnnou evidenci těchto hrobů. Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624