Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman Stanislav Eichler: Mé cesty do zahraniční jsou cesty služební a pracovní

27. 07. 2010

 

(reakce na články v médiích)          

  

Vedle resortu dopravy Libereckého kraje si předseda klubu zastupitelů LK ODS Radim Zika vzal v médiích na paškál také zahraniční služební cesty členů Rady LK a zejména hejtmana.

Kvituji jeho přiznání, že většina mých cest je věnována činnosti stálého člena Výboru regionů Evropské unie v Bruselu, kde pracuji ve dvou komisích – životního prostředí a ekonomické
a sociálních věcí. Navíc nedávno mi bylo nabídnuto vykonávat prestižní funkci zpravodaje, který předkládá zpracované, projednané a schválené materiály Výboru regionů na jednáních Rady Evropy. Tedy je možné, že frekvence mých cest do Bruselu se v následujícím období ještě zvýši. Není se čeho bát, neboť pan Zika již nezdůraznil, že tyto služební cesty, zdůrazňuji služební, jsou plně hrazeny Bruselem.

Pokud se týká našich dvou služebních cest do Asie, připomenu, že cesta naší čtyřčlenné delegace včetně podnikatelů do Vietnamu, byla reciproční, a de facto navazující na jednání, které uspořádala předchozí Rada LK v čele s tehdejším hejtmanem a které se uskutečnilo již v únoru roku 2008. Tehdy v našem kraji byla na pozvání na návštěvě osmičlenná delegace vietnamských „soudruhů“, jak říká pan zastupitel.

Zatímco předchozí rada nic konkrétního z jednání nevytěžila, my jsme již po návratu z cesty v dubnu 2009 uspořádali prezentaci pracovních a obchodních možností ve Vietnamu pro liberecké podnikatele, v  Krajské vědecké knihovně se konaly pro veřejnost úspěšné Dny vietnamské kultury a dovedli jsme jednání k podpisu partnerské dohody.

Obdobné je to s nedávnou služební cestou do Taipei a na Všeobecnou světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji na zahájení Dne regionů, kam jsme byli společně s dalšími zástupci ČR pozváni Ministerstvem pro místní rozvoj. Mimochodem, delegace našeho kraje byla společně s Karlovarským krajem nejméně početná. Zde jsme na několikadenní prezentační akci, kde se jen
v českém pavilónu očekává návštěva až osmi miliónů lidí, podpořili aktivity našich krajů i České centrály cestovního ruchu. Světovou akci podobného formátu již v budoucnu zřejmě nenajdeme.

Ale přesto, abychom přece jen ušetřili, spojili jsme dvě cesty v jednu a navštívili ještě na pozvání tchajwanské strany také hlavní město Taipei. Pominu, že první kontakty s touto zemí (Čínská republika – Tchaj-wan) navázala v roce 2006 opět předchozí Rada LK (v níž byl pan Zika členem), ale až do podzimu roku 2009 se nic nedělo. Jednání, které jsme minulý rok měli s tchajwanskou delegací v sídle kraje, vyústilo v pozvání k pracovní návštěvě v době konání Expa. Zdůrazním, že náklady hejtmana hradila hostitelská strana, zbývající tři členové rady částečně hradili ubytování.

Pan předseda opozičního klubu také projevuje ve svých vyjádřeních obavy, že se nedozví, jaké jsou účely cest a jaký mají přínos pro Liberecký kraj. Přitom dobře ví, že z každé cesty je vypracována podrobná písemná zpráva, která je předkládána zastupitelstvu. A informace ze všech zahraničních cest, včetně nákladů, jsou k dispozici zastupitelům i veřejnosti na webových stránkách kraje!

Občan může sám posoudit kvalitu a úroveň zpráv ze služebních cest členů minulé a současné Rady LK. Na první pohled je vidět, že ve druhém volebním období krajů se zprávy pouze kopírovaly, jen se měnila jména v nic neříkajících a podle slovníku pana zastupitele „všeobjímajících“ informacích. A účel? V těchto dvou zemích, které jsou svou mentalitou odlišné, jsme předjednali dobré výchozí podmínky pro podnikání českých firem, neboť bez podpory politické reprezentace není proniknutí na tyto trhy vůbec jednoduché.

Konkrétně – v Taipei dobře funguje  podnikatelský inkubátor, včetně vybavených kanceláří, který díky našim aktivitám může nyní využívat každá česká firma a tak prezentovat a navazovat kontakty s tchajwanskými investory či obchodníky. Je to nově vytvořená služba zákazníkům od (v přepočtu)  tři tisíc korun měsíčně až po tři roky. Nyní je na podnikatelích, zda ji využijí. Připomínám ještě, že Tchaj-wan je ideálním nástupištěm na trhy v Čínské lidové republice.

V těchto aktivitách bychom rádi pokračovali, neboť se nám nejeví účelné a efektivní v době současné světové hospodářské a finanční krize objíždět země Evropské unie, které si své trhy chrání, a kam je velmi složité a těžké proniknout. Vidíme nyní větší šanci nejen ve zmíněných asijských zemích, ale třeba i v Rusku a Kanadě.

 

P. S.  Pan Radim Zika přiznává, že v uplynulých dvou volebních obdobích členové Rady LK
a hejtman také cestovali, údajně však nikoli do exotických destinací. Připomenu namátkou, aniž předchozímu hejtmanovi něco vyčítám, naopak – kdo nic nedělá, nic nezkazí – 29. října 2005 odjel hejtman na třítýdenní pracovní návštěvu do Spojených států amerických, 16. dubna 2007 odjel hejtman s ostatními hejtmany a jejich zástupci na pětidenní návštěvu Čínské lidové republiky …

Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje( ČSSD)

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588