Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Lužické hory budou po vichřici uklizeny do konce září

22. 07. 2010

 

Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek (ČSSD) dnes navštívil na pozvání šéfa Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvíka Řičáře  Lužické hory v okolí Cvikova, kde  24. května po 16. hodině řádila větrná smršť. Na kalamitní místa je doprovázel Pavel Draštík, generální ředitel společnosti Wotan Forest, a.s., která provádí těžbu a likvidaci následků škod.

„Dokud jsem tu hrůzu neviděl na vlastní oči, tak jsem si to nedovedl představit, přestože lesáci už za ty dva měsíce od větrné smršti udělali hodně práce,“ řekl radní.

Silná vichřice během několika málo minut poškodila lesy v pruhu o šířce od 200 m do 500 m a délce asi 5 km. Pruh se táhne od nádraží Jedlová pod stejnojmennou horou přes Jelení skálu, Bouřný a Suchý vrch směrem na Jablonné v Podještědí.O síle větru vypovídá skutečnost, že v pruhu byly vyvráceny, zlomeny nebo úplně poškozeny smrky, modříny, borovice, ale i buky, břízy a další druhy dřevin, některé staré i 170 let..

 Podle čerstvých výsledků mapování škod pracovníky státního podniku Lesy ČR bylo upřesněno, že na Lesní správě Česká Lípa (Liberecký kraj) bylo poškozeno asi 400 000 m3 dříví (z toho asi 5 000 m3 listnatých dřevin, především BK) a na LS Rumburk (Ústecký kraj) asi 15 000 m3 dříví. Značné finanční škody vznikly také na oplocenkách v zasaženém území.

„Spadlé stromy podle známých informací sice  zavalily tři nákladní vozy a jedno osobní auto, naštěstí při této vichřici v Lužických horách nebyl nikdo usmrcen ani zraněn, což je nejdůležitější,“ poznamenal Jaroslav Podzimek.

Zasažené lesní správy začaly hned druhý den s uvolňováním lesních cest. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků lesa byl vyhlášen na zasaženém území zákaz vstupu do lesů. V následujících dnech začaly lesnické firmy na dotčených smluvních územních jednotkách zpracovávat nahodilou těžbu v rámci komplexní zakázky.

„Likvidace kalamity úspěšně pokračuje díky dobré spolupráci se smluvními partnery a orgány státní správy lesů. V současné době je hotova zhruba polovina prací, přesněji je zpracováno a vyklizeno z lesa více než 22 000 m3, z toho přes 700 m3 bukového dříví. Předpokládáme proto, že do konce měsíce zpracujeme celkem  30 tisíc kubíků kalamitního dřeva. Na okrajích průseků se pracuje pomaleji, ale věříme, že práce dokončíme do konce září,“ hodnotil dosavadní výsledky likvidace škod Ludvík Říčař s tím, že se zalesňováním začnou Lesy ČR na jaře příštího roku.

V současné době kalamitu zpracovávají na LS Česká Lípa 4 harvestorové uzly a 8 lesnických traktorů.

„Zpracování kalamit je vždy mnohem náročnější než běžná těžba nepoškozených porostů, hrozí velké riziko úrazů. V současné době jsme nasadili kolem šedesáti pracovníků. Spěcháme, protože v některých oblastech hrozí kůrovec,“ uvedl Pavel Draštík, který navíc upozornil radního, že je třeba co nejdříve ukončit tendry na těžbu a ošetřování lesů v České republice.

„Máme velkou zodpovědnost za lidi, kterých u nás pracuje kolem patnácti set, a dosud nemáme jistotu, že budeme mít práci,“ dodal.

Radní Jaroslav Podzimek přítomné ujistil, že podněty a připomínky přednese jednak na setkání členů Rady LK s  poslanci, senátory a europoslanci zvolenými za Liberecký kraj, jednak na zasedání komise pro zemědělství a životní prostředí Asociace krajů ČR. 

Po dohodě Lesů ČR s pracovníky ochrany přírody nebude část vyvrácených buků v I. zóně CHKO Lužické hory zpracována. Protože z tohoto listnatého dříví nehrozí rozšíření škůdců do okolních porostů, došlo mezi lesníky a ochranáři k odsouhlasení tohoto postupu na území CHKO.

V současné době již probíhá příprava projektu zalesnění ploch po kalamitě, při výsadbě nového lesa budou vysokým podílem zastoupené listnaté dřeviny a jedle. To proto, aby vysázené porosty byly v budoucnu odolnější.

„Ovšem takové síle větru, která ničila lesy Lužických hor 24. května, neodolá žádný les, V jednom případě vítr například ze země vytrhl starý asi dvoukubíkový buk, dokonce i s kořenovým balem, a odhodil ho tři metry dál. Ani letití pamětníci nepamatují, aby vítr takhle přemístil několika tunové břemeno,“ podotkl Ludvík Říčař a doplnil, že lesy v Lužických horách dosud uzavřené z důvodu bezpečnosti se budou postupně uvolňovat pro návštěvníky, tak jak bude zpracovávána kalamita v jednotlivých lokalitách.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588