Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana Martin Sepp: Kritika za každou cenu?

23. 07. 2010

 

(Reakce na články v médiích) podivem jsem si přečetl vyjádření krajského zastupitele za ODS Radima Ziky, který si vzal na mušku kromě jiného půlmiliardový úvěr Libereckého kraje na opravu havarijních mostů, který schválilo zastupitelstvo letos 22. června velkou většinou hlasů.

Pan Zika vyjadřuje obavy, kde kraj vezme na splátky. Nezdá se mu vyváženost rozpočtu, kritizuje čerpání peněz z evropských projektů, ale dokonce navrhuje i řešení - využít stávající zdroje z fondů Evropské unie v Regionálním operačním programu.

Jaká je skutečnost? V minulých letech se Liberecký kraj skutečně zaměřoval na opravy stávajících pozemních komunikací v jeho vlastnictví a na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tato priorita byla dána skutečností, že vznikem krajů převzaly kraje od státu silnice II. a III. třídy v nedostatečném stavu a bez jakýchkoliv finančních prostředků na jejich opravu či údržbu. V Libereckém kraji se jednalo konkrétně o 2 110 km silnic. Údržba a rekonstrukce mostních konstrukcí však zůstávaly v minulých letech stranou.

Od roku 2002, kdy se začalo v Libereckém kraji s podrobným sběrem dat povrchů vozovek do roku 2006 byla průměrná známka vyšší jak 3, od roku 2006 do současné doby je již díky vyšším investicím - například úvěru!!! na opravy silnic ve výši 750 miliónů Kč, který si vzala předchozí krajská reprezentace a který budeme ještě dlouho splácet, a některým programům EU. Nestěžujeme si,  opravdu kvalita vozovek II. a III. třídy se významně zlepšila a například k 1. 6. 2010 byla průměrná známka stavu povrchů vozovek silnic II. třídy 2,52 a u silnic III. třídy 2,91 – tedy nejlepší v historii.

Z výše uvedeného vyplývá, že se podařilo opravit vozovky silnic, opravit nejzávažnější závady, zejména nehodové křižovatky přestavět na okružní apod.

Na mosty se však zapomnělo či už nebylo opravovat z čeho. Současné vedení Libereckého kraje uvažovalo vedle úvěru i o variantě, že by některé mosty opravil formou dotace z Regionálního operačního programu, jenže v případě této varianty by se nepodařilo realizovat některé důležité humanizace silnic II. a III. třídy (například Turnov, Mimoň), výstavby okružních křižovatek (Česká mládež) apod.

Současná Rada LK stála před rozhodnutím – vzít si konkrétní úvěr na opravu mostů, anebo je postupně uzavírat a nutit řidiče k mnohakilometrovým objížďkám. Z 664 mostů na silnicích II. a III. třídy je jich totiž 33 procent, tedy 219 mostů, klasifikovaných jako stav špatný až havarijní, na jejichž rekonstrukci by bylo třeba 750 miliónů korun.

Z nich bylo vybráno 72 mostů, které je třeba přednostně zrekonstruovat v příštích pěti letech, tedy věnovat na jejich opravy cca 100 miliónů korun ročně. Tato investice pak zastaví trend chátrání mostů na silnicích ve vlastnictví kraje. Vzhledem k tomu, že úvěr ve výši 750 mil. Kč je již vyčerpán a prostředky Regionálního operačního programu jsou v současnosti alokovány na stavby většího rozsahu, zbyla jediná možnost jak zajistit v době stále ještě probíhající světové ekonomické krize bezpečnou jízdu vozidel po silnicích Libereckého kraje a dopravu lidí do zaměstnání. Obyčejné lidi opravdu nezajímají předvolební půtky politiků, chtějí řešit své každodenní starosti, pracovat, bezpečně cestovat, a to bez zrekonstruovaných mostů prostě nepůjde.

To vše samozřejmě pan předseda klubu zastupitelů ODS dobře ví. Jen se mu zřejmě zachtělo před komunálními volbami kritizovat za každou cenu.

Doplním ještě, že sto miliónů korun vyčleněných na koupi Ještědu jsme vzhledem k pokračujícím jednáním s Českými radiokomunikacemi, s nimiž chceme mimo jiné vyjednat lepší podmínky smlouvy než předchozí vyjednavači, mezi nimiž byl mimochodem právě pan Zika, jsme si zapůjčili na předfinancování Regionálních operačních programů NUTS II Severovýchod. Tak jak si Radim Zika ve svém vyjádření přeje. Dalších jím kritizovaných sto miliónů z přebytku hospodaření putovalo na rekonstrukce vozovek v Libereckém kraji. 

Domnívám se, že nastávající investice do mostů je investice do budoucnosti, ve prospěch všech obyvatel Libereckého kraje. Jde ve všech případech o peníze investiční, nikoli provozní, určitě je neprojíme, jak se možná pan zastupitel obává. Přitom dobře ví, že například rozpočet Krajské správy silnic LK na provozní výdaje jsme snížili o 35 miliónů Kč.

A na závěr ještě jedno číslo -  podíl rozpočtu 2010 k průměru rozpočtu z let 2005 - 2007 v resortu dopravy je  0,88. Za dob ODS se dávalo na dopravu,  při tehdy vyšším rozpočtu LK, ještě více peněz. Například v roce 2007, připomínám před volbami v roce 2008, kraj „napumpoval" do oprav silnic 1 105 169 tisíc Kč. A to včetně části již zmíněného úvěru 750 mil. Kč, který nyní v době snížených příjmů do krajských rozpočtů a v době „utahování“ opasků novou vládou, splácíme.

Je to dobře nebo špatně, že rozpočet LK na rok 2010 držíme při zemi a že resort dopravy dostává na investice odpovídající poměrnou část?

Náměstek hejtmana LK pro resort dopravy Martin Sepp, (ČSSD)

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588