Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Počet dopravních nehod v Libereckém kraji letos klesl

14. 07. 2010

 

Na silnicích v Libereckém kraji ubylo v prvním pololetí letošního roku nehod i mrtvých. Do konce června bylo policii ohlášeno 1812 havárií, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje dvanáctiprocentní pokles. Od začátku roku zahynulo na silnicích v kraji 11 osob, což bylo meziročně o tři méně. Ubylo i zraněných.

„Předběžné statistiky dopravní nehodovosti na území Libereckého kraje ukazují pokles počtu dopravních nehod i jejich následků a to za I. pololetí letošního roku. Celkový počet dopravních nehod v kraji za prvních 6 měsíců se dostal na 1 812, z toho 120 nehod bylo způsobeno vlivem alkoholu za volantem,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp (ČSSD).

Nejvýraznější procentuální pokles se dotýká oblasti zdraví. Zde došlo k úbytku cca o 32% u těžkých zranění. Vzhledem k nedostupnosti celostátních statistik za toto období nelze provést podrobný rozbor dopravních nehod ve všech oblastech. Například u dopravních nehod zaviněné dětmi vidíme, že došlo k výraznému poklesu. V roce 2010 došlo ke 12 nehodám, kdežto v loňském roce se jich stalo 21.

„Jsme tomu rádi a pevně věříme, že to je způsobeno i masivní kampaní BESIP, kterou kraj podporuje,“ řekl náměstek hejtmana.

 Doplnil informaci o tom, že i nadále ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR Libereckého kraje a dalšími složkami budou pokračovat preventivní akce zaměřené na nejvíce krizové oblasti, kterými se podařilo nehodovost snížit. Vliv na snížení počtu nehod nejen v Libereckém kraji má i bodový systém, který v ČR funguje a je již mezi motoristickou veřejností znám.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588