Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První díl Soupisu památek Libereckého kraje právě vyšel

14. 07. 2010

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydal s podporou Libereckého kraje a několika obcí první díl Soupisu nemovitých kulturních památek Libereckého kraje.

Cílem Soupisu, jenž by měl postupně vyjít během několika let v šesti až sedmi svazcích, je seznámit odbornou i širší veřejnost s památkami na území celého kraje, a tím prohloubit povědomí o našem kulturním dědictví, které si plně zasluhuje naši péči a ochranu. Liberecký kraj tento projekt považuje za velmi přínosný a podporuje ho. Pevně věřím, že se v dohledné době podaří vydat další svazky soupisu,“ uvedla Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

První díl publikace, která vznikala mezi lety 2008–2010, zahrnuje zhruba polovinu okresu Liberec s 65 částmi obcí řazenými abecedně – od Albrechtic u Frýdlantu po Letařovice. U jednotlivých obcí je nastíněn jejich historický vývoj, mapové podklady prezentuje v prvé řadě císařský otisk stabilního katastru z roku 1843 a také současná mapa s měřítkem 1:10 000, která obsahuje bodový zákres památek v dané lokalitě. Jednotlivé nemovité kulturní památky či jejich areály jsou představeny formou anotace, kterou doplňuje aktuální obrazový materiál. Nechybí stručný popis především exteriéru objektu či přepis nápisů, jež se na památce nacházejí, ani výčet pramenů a literatury vztahující se k daným objektům.

Široký autorský kolektiv zpracovatelů věří, že Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje najde široké uplatnění a poslouží jako základní zdroj informací pro seriózní badatelskou činnost, či jako inspirace a průvodce na cesty za poznáváním Libereckého kraje.

Podrobnější údaje o publikaci na http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=6009

Vázaná celobarevná publikace, formát A4, 272 stran, k prodeji v knihkupectvích za cenu 590 Kč.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624