Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje schválila dotace protidrogovým službám pro rok 2011

12. 01. 2011

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 Liberecký kraj finančně podpoří činnost protidrogových služeb, jak o tom rozhodla Rada Libereckého kraje na svém prvním zasedání v tomto roce. Občanským sdružením Advaita, Most k naději a Laxus bude rozdělena celková částka 3,2 mil. Kč. Vedle dotací z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o podstatnou částku v rozpočtech podpořených organizací. Významným finančním zdrojem jsou také obce Libereckého kraje, které se v loňském roce zapojily do systému financování zmíněných služeb.

"Podpořené organizace na území kraje zajišťují odborné terénní, ambulantní a pobytové služby pro klienty závislé na návykových látkách a jejich blízké a pro osoby touto závislostí ohrožené. Jejich služeb v první polovině roku 2010 využilo celkem 1.145 osob," řekl radní Pavel Petráček.

O podpoře protidrogových služeb bude na konci ledna ještě jednat krajské zastupitelstvo. Slavnostní předání smluv o poskytnutí dotace zástupcům podpořených organizací z rukou radního resortu sociálních věcí Pavla Petráčka je připravováno na konec února.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624