Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veřejná hromadná doprava je dlouhodobě prioritním zájmem Libereckého kraje

14. 07. 2010

 

   

Odbor dopravy krajského úřadu LK a KORID LK jako koordinátor regionální dopravy Libereckého kraje mají dlouhodobě zájem na zlepšování kvality obsluhy obyvatel i návštěvníků Libereckého kraje veřejnou hromadnou dopravou. Dlouhodobě je sledováno vytížení vlakových i autobusových spojů a jsou podnikány kroky vedoucí k účelnějšímu využití vkládaných prostředků. Významným posunem ve veřejné dopravě v kraji bylo také spuštění integrovaného dopravního systému IDOL, který funguje již rok.

 

Rok s IDOLEM

První cesta s IDOLem byla možná již 18.5.2009 a to v oblasti Českodubska. Na celém území Libereckého kraje je pak možné cestovat s IDOLem od 1.7.2009. Během ročního provozu byla shromažďována data o používání bezkontaktních čipových karet Opuscard, které jsou pro využívání všech výhod integrovaného dopravního systému IDOL nutné.

 

Největší využívání bezkontaktní čipové karty jsme zaznamenali v okolí měst s MHD, v příměstě je jejich využívání bohužel stále malé.

 

S aktivní čipovou kartou v systému IDOL cestuje v současné chvíli již 44 264 občanů. Tento počet stále mírně vzrůstá. Nejvíce karet se pak vydává na kontaktním místě v Liberci a v České Lípě.

„Po roce ostrého provozu IDOLu v kraji cítíme posun ve veřejné dopravě vpřed. I přesto, že zájem o Opuscard mírně klesá, považujeme spuštění IDOLu za projekt, který se podařilo úspěšně dokončit,“ uvedl  Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Dodal, že snahou je oslovit s IDOLem nyní menší města a obce, aby kartu využívali i cestující, kteří nejsou pravidelnými účastníky veřejné dopravy. Těm IDOL nabízí výhodnou anonymní Opuscard, jejíž pořízení je ještě rychlejší.

 

Pořídit si bezkontaktní čipovou kartu Opuscard, znamená sice počáteční investici 140,- Kč, ale při pravidelném dojíždění veřejnou dopravou je návratnost této počáteční investice otázkou několika málo měsíců. Při využívání Opuscard má cestující možnost zakoupit si jízdenku až do cílové zastávky své cesty, bez ohledu na poslední zastávku linky. S takovouto jízdenkou nahranou na kartě Opuscard pak může cestující na své cestě mezi zapojenými dopravci libovolně přestupovat bez dalšího nákupu jízdenky.

Na kartu Opuscard si cestující může zakoupit i 7 denní a 30 denní časovou jízdenku, která ho v dané časové platnosti opravňuje k neomezenému počtu cest na relaci, pro kterou si jízdní doklad zakoupil. Karta Opuscard je postavena jako multiaplikační, tj. lze ji tedy využít nejen ve veřejné

 

Využití karty Opuscard

Doposud karty systému Opuscard byly nejvíce využívány v rámci IDOLu (průměrně v měsíci je použito 45 tisíc karet). Další často využívanou aplikací karet je jejich použití jako Čtenářského průkazu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Do systému Opuscard jsou začleněny i studentské karty Technické univerzity v Liberci a kartu Opuscard používá přibližně desítka základních a středních škol v Liberci jako kartu pro vstup do školy a odběr stravy ve školní jídelně, posledním příkladem je ZŠ Broumovská.

Velkému zájmu se těší karta Opuscard jako spotřebitelská a slevová karta. V segmentu volnočasových a turistických aktivit se slevy poskytují na cca 210 místech (Ski areál Ještěd, Bobová dráha Janov, Šťastná země v Radvánovicích apod.), v segmentu ostatních služeb (Lékárny, Optik centra, Pneu a Autoservisy, Taxislužby a další) poskytuje slevy okolo 80 akceptantů. Počet uživatelů této služby nelze přesně zjistit, slevy jsou poskytovány přímo jednotlivými obchodníky (akceptanty).

 

Vrátíme-li se do veřejné dopravy a srovnáme-li poměr jízd na jednotlivé jízdenky a časové kupóny, čísla nám ukáží, že nejvíce využívají Opuscard právě skupiny pravidelných cestujících jako jsou studenti a to necelých 74%. U skupiny dospělých a dětí je tento poměr zcela odlišný. Časový kupón využívá pouze necelých 30% cestujících.

„I tento trend bychom rádi obrátili směrem ke kartě a jejím výhodám, které držiteli dokáže přinést,“ dodal Martin Sepp.

V létě loňského roku využívalo jednozónové nebo relační kupóny téměř 5 tisíc cestujících, v lednu letošního roku tento počet narostl již na 15 tisíc cestujících. Poměr mezi jednozónovými a relačními kupóny je téměř vyrovnaný.

 

Ke zlepšení kvality veřejné dopravy vedla i optimalizace jízdních řádů autobusových linek. Ta proběhla 13. června 2010 a to v oblasti Jablonecka, Semilska a Jilemnicka. Důvodem této změny byl dosavadní dlouhodobý pokles počtu cestujících i souvisejícího objemu tržeb v této oblasti (řádově o 4-5% ročně).

„Cílem změn rozhodně nebylo omezení rozsahu spojů. V celé oblasti zůstal zachován nezměněný objem kilometrů ujetých autobusy na pravidelných linkách, tj. cca 4,5 milionu ujetých km za rok,“ řekla Pavlína Velikovská, ředitelka KORID LK, spol.s.r.o.

 

V rámci této optimalizace byly omezeny spoje, kde jelo více autobusů nebo autobus a vlak v těsném souběhu, spoje s dlouhodobě velmi nízkým využitím a byly upraveny trasy linek, tak, aby byla ve valné většině případů v jednom směru vedena jedna linka.

Naopak posíleno bylo autobusové spojení v oblastech, které nejsou vůbec obslouženy železniční dopravou a dlouhodobě vykazují vysoké vytížení stávajících spojů.

Prvotní vyhodnocení dopadů optimalizace

Po třech týdnech provozu jsou k dispozici první zkušenosti s provozem dle nových jízdních řádů. Celkem bylo zatím přijato cca 130 reakcí cestujících i provozních pracovníků, kterým se pracovníci KORID LK snažili neprodleně odpovídat, ať už šlo jen o dotazy na nové spojení nebo podněty k dalším změnám nebo k návratu do původních poloh spojů.

Získané podněty jsou pro Liberecký kraj i KORID LK cennou zpětnou vazbou. Umožnit by dále měly práci s jízdními řády tak, aby lépe vyhovovaly potřebám cestujících.

V tuto chvíli jsou první úpravy poloh spojů chystány k 1. září 2010, tak abychom vyšli vstříc zejména podnětům škol, žáků a jejich rodičů. V prosinci 2010 – v tradičním termínu celostátní změny jízdních řádů, pak budeme moci reagovat na další podněty cestujících i na první čtvrtletní výkazy využití spojů.

Tarif IDOL jako předpoklad využití nabízených výhod

Poměrně mnoho ze zpracovaných podnětů ukázalo, že zdaleka ne všichni cestující, kteří by mohli, využívají výhod integrovaného tarifu. V optimalizované oblasti bylo nabídnuto více spojů, ovšem v některých případech za cenu přestupů.

Integrovaný tarif IDOL (s využitím karty Opuscard) nabízí cestujícím bez ohledu na přestupy jízdu vždy za stejnou (nejnižší) cenu z počátku do cíle cesty. Přináší tak úsporu a komfort nejen pravidelným cestujícím s týdenními či měsíčními kupóny, ale i nepravidelným cestujícím, kteří

jedou jen několikrát v měsíci. Ti navíc mohou využít tzv. „anonymní Opuscard“, která je levnější variantou a nepřináší žádné administrativní nároky.

 

Optimalizace jízdních řádů nebyla kosmetickou změnou

Poměrně vysoký počet reakcí cestujících potvrzuje, že optimalizace jízdních řádů oblasti Jablonecka, Semilska a Jilemnicka, rozhodně nebyla jen drobnou formální úpravou jízdních řádů. Cestujícím byla nabídnuta výrazně upravená linková sít s novými polohami spojů a je zřejmé, že ještě minimálně několik týdnů až měsíců si cestující budou na nové vedení spojů přivykat.

I proto jsme v tuto chvíli rádi, že se ve spolupráci s dopravci i médii daří cestujícím zprostředkovat kontakt přímo na KORID LK jako krajského koordinátora. Kdekoli se cestující setkávají s tím, že jim nabízené spojení nevyhovuje, ať už dlouhodobě nebo vzhledem k provedeným změnám, je vždy dobře, pokud se o tom koordinátor i Liberecký kraj jako objednatel dopravy dozví a má možnost vyjít cestujícím v opodstatněných případech vstříc.

 

Klíčová fakta OPTIMALIZACE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ ke 13. 6. 2010

-         Dosavadní síť 39 linek příměstské autobusové dopravy byla nahrazena sítí 32 nových linek

-         Na optimalizovaných linkách je denně vedeno cca 700 spojů v pracovních dnech a 200 o víkendech a svátcích

-         Zůstal zachován původní objem ujetých kilometrů na spojích bezmála 5 milionů km ročně

-         Vlakové linky nebyly změnami vůbec dotčeny

-         Pokud cestující využívají integrovaného tarifu IDOL, mohou po optimalizaci využít širší nabídku spojů včetně přestupů vždy za jednotnou nejnižší cenu z výchozího do cílového místa bez

-         Do 2. července 2010 bylo řešeno bezmála 130 reakcí cestujících, kteří potřebovali radu, informaci či navrhli další úpravu jízdního řádu

-         Už k 1. září 2010 je chystáno řádově několik desítek dílčích změn jednotlivých spojů, které vyjdou vstříc podnětům cestujících

-         Další změny bude možné provést k 12. prosinci 2010 (v rámci celostátní změny jízdních řádů)

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588