Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Tiskové zprávy z jednání Rady Libereckého kraje 2010

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 8. 6. 2010

08.06.2010  /    Včelaři dostanou od kraje půl miliónu korun na nákup úlů (radní Jaroslav Podzimek) Rada kraje včera schválila pro program podpory včelařství z Grantového fondu Libereckého kraje, který spravuje Odbor životního prostředí a...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 19. 4. 2010

20.04.2010  /    Liberecký kraj dostane od vlády na likvidaci škod na silnicích po zimě přes 32 miliónů Kč (náměstek hejtmana Martin Sepp) Liberecký kraj díky usnesení schváleném vládou ČR o posílení rozpočtu Státního fondu dopravní ...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 7. 4. 2010

08.04.2010  /    Kraj hodlá společně se Saskem chránit podstávkové domy Rada kraje vzala na vědomí posun předpokládaného harmonogramu projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" z původního ob...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 9. 3. 2010

10.03.2010  /    Rada kraje se zabývala bezpečností silničního provozu a nehodovostí (náměstek hejtmana Martin Sepp) Rada kraje vzala na svém jednání na vědomí Informaci o naplňování úkolů stanovených dokumentem "Koncepce BESIP v Lib...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 16. 2. 2010

17.02.2010  /    Regionální knihovny v Libereckém kraji o dotace nepřijdou (náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová) Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu uvolnil částku 5.440 tis. Kč na výkon regionálních funkcí knihoven v&nbs...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 2. 2. 2010

03.02.2010  /    Rada kraje schválila 15 vzdělávacích projektů (náměstek hejtmana Vít Příkaský)   Rada kraje schválila 15 projektů 1. výzvy k předkládání grantových projektů do globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Li...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 12. 1. 2010

08.01.2010  /    Týden bezpečnosti v dopravě bude letos poprvé česko-polský  (náměstek hejtmana Martin Sepp) Rada Libereckého kraje schválila projekt "Týden bezpečnosti I-2010" ucházející se o grant z Fondu mikrop...