Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 16. 2. 2010

17. 02. 2010

 

Regionální knihovny v Libereckém kraji o dotace nepřijdou

(náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová)

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu uvolnil částku

5.440 tis. Kč na výkon regionálních funkcí knihoven v kraji. Rada kraje po projednání schválila smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnu Česká Lípa, Městskou knihovnu Semily a Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou.

Krajská vědecká knihovna v Liberci                1 993 tis. Kč

Městská knihovna v České Lípě                      1 257 tis. Kč

Městská knihovna v Semilech              1 231 tis. Kč

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou              959 tis. Kč

„Je třeba zdůraznit, že dotace je přes pokračující ekonomickou krizi poskytnuta Libereckým krajem ve stejné výši jako v předchozím roce. Malým obecním knihovnám je tak zajištěna odborná pomoc a dohled ze strany profesionálních knihoven. To však nemění nic na skutečnosti, že na provoz Krajské vědecké knihovny v Liberci stále chybí peníze, např. na nákup databází, knih apod.,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová

Výkon regionálních funkcí knihoven v kraji koordinuje Krajská vědecká knihovna v Liberci,

která regionální činnost a poskytování knihovnických služeb zajišťuje částečně přímo základním knihovnám na území okresu Liberec. Dalším základním knihovnám kraje pak prostřednictvím pověřených městských knihoven v bývalých okresních městech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily.

 

Kraj podpoří liberecká profesionální divadla

(náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová)

Rada kraje schválila smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu v Liberci v celkové výši 1,7 miliónu Kč.

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu uvolnil 1, 2 mil. Kč pro

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a 500 tisíc Kč pro Naivní divadlo v Liberci.

Cílem podpory z rozpočtu Libereckého kraje je částečně kompenzovat náklady zřizovatele na provoz profesionálních divadel se stálým souborem, které poskytují kulturní služby v regionálním rozsahu.

„I v tomto případě je výše poskytnuté dotaci ve stejné výši jako v loňském roce,“ připomněla Lidie Vajnerová.

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení grantového programu na rok 2010 G-27 Program podpory paliativní a hospicové péče

(radní Pavel Petráček)

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude na svém 2. zasedání 23. 2. 2010 mimo jiné schvalovat vyhlášení nového grantového programu resortu sociálních věcí a menšin pro rok 2010 zaměřeného na Program podpory paliativní a hospicové péče. V grantovém fondu jsou alokovány finanční prostředky ve výši 1. 500.000,- Kč.

Příjemcem dotace z tohoto grantového fondu mohou být jednak zaregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb, nestátní zdravotnická zařízení se sídlem v Libereckém kraji anebo nestátní zdravotnická zařízení, která poskytují služby ve prospěch občanů Libereckého kraje zaměřené na paliativní a hospicovou péči.

 

Podpora protidrogových služeb z rozpočtu LK v roce 2010

(radní Pavel Petráček)

Rada Libereckého kraje souhlasila s návrhem na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 nestátním neziskovým organizacím působící v rámci protidrogové politiky na území kraje, a to v celkové výši 3 mil. Kč.

Protidrogové služby jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a MPSV ČR. Z toho zdroje bude v roce 2010 pokryto 50% celkových nákladů. Zbývající část nákladů si musí NNO zajistit z jiných finančních zdrojů.

Jednou z priorit Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky a blízké a pro osoby ohrožené užíváním drog. Jedním z nástrojů k udržení sítě protidrogových služeb je právě dofinancování těchto služeb.

 

Druhá vlna výběrových řízení na poskytovatele služeb sociální prevence

(radní Pavel Petráček)

Rada kraje rozhodla o podpoře celkem 12 nabídek vyšlých z výběrových řízení v celkové výši 48,5 mil. Kč.

 Po uplynutí zákonných lhůt a podepsání smluv s poskytovateli sociálních služeb budou tyto služby financovány od 1. 4. 2010.

„Z celkové částky 225 mil. Kč zbývá rozdělit 29 mil. Kč, které přejdou do 3. vlny výběrových řízení,“ uvedl Pavel Petráček..

„Termín vyhlášení třetí výzvy odhadujeme na květen 2010,“ dodal..

 

Výsledky:

 

Služba                                                         Vybraný poskytovatel                lokalita působení

 

1.       Domy na půl cesty                                     Liberecké romské sdružení      celý Liberecký kraj

2.       Sociálně aktivizační služby                         Člověk v tísni                           okres Liberec

3.       Nízkoprahová denní centra                         Naděje                                                okres Liberec

4.       Nízkoprahová zařízení pro děti                   Člověk v tísní                           okres Liberec

5.       Nízkoprahová zařízení pro děti                   Romský život                           okres Jablonec

      Nízkoprahová zařízení pro děti                  Farní charita Česká Lípa              okres Česká Lípa

 

                                                                                                                            Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                              tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588