Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 19. 4. 2010

20. 04. 2010

 

Liberecký kraj dostane od vlády na likvidaci škod na silnicích po zimě přes 32 miliónů Kč

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Liberecký kraj díky usnesení schváleném vládou ČR o posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škod po zimním období 2009/2010 získal částku 32 248 tis. Kč na odstranění škod na silnicích II. a III. třídy.

“Jedná se o neinvestiční stavební akce. Dále rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje obsahuje cca 6 500 tis. Kč, na opravy silnic II. a III. třídy,” doplnil Martin Sepp.

Rada Libereckého kraje touto zprávou schválila seznam akcí, které budou realizovány z výše uvedené dotace a z rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.

V příloze této zprávy je vytvořen návrh úseků silnic II. a III. třídy, včetně jejich příslušenství a součástí, který navrhuje Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., a rezort dopravy v letošním roce opravit z finančních prostředků, které jsou v současnosti k dispozici.

Jedná se o nejvíce havarijní úseky silnic a jejich součásti v Libereckém kraji, které byly vyhodnoceny po prohlídkách pozemních komunikacích po zimním období.

 

Na vodohospodářské stavby v kraji půjde 100 miliónů korun

(radní Jaroslav Podzimek)

 

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II je národní dotační program podpory vodohospodářské infrastruktury administrovaný Ministerstvem zemědělství ČR (MZe).

“Program zvýhodňuje akce, které jsou spolufinancovány kraji alespoň ve výši 10 procent uznatelných nákladů,” uvedl na vysvětlenou radní Jaroslav Podzimek, pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství.

Rada Libereckého kraje schválila kofinancování staveb: Železný Brod - vodovod Těpeřská stráň 2. etapa, Kamenický Šenov - kanalizace, Výstavba kanalizace Svijany, Český Dub - dostavba kanalizace 2. část a ČOV Poniklá - hrubé předčištění.

Rozpočtované uznatelné náklady výše uvedených akcí jsou ve výši 100.500.000,00 Kč, spolufinancování LK - 10% ve výši 10.050.000,00 Kč.

“Výše podpory pro jednotlivé žadatele bude předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje neprodleně po projednání na Ministerstvu zemědělství, “doplnil radní.

 

 

 

 

 

Úspěch olympiády dětí a mládeže 2010 je závazkem kraje pro zimní festival 2011

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

Liberecký kraj se úspěšně zhostil role pořadatele Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2010. Největší domácí sportovní události, která je projektem Českého olympijského výboru a je určená pro žáky druhého stupně základních škol, se v době od 31. ledna do 5. února zúčastnilo 923 mladých sportovců ze všech čtrnácti krajů. Celkem se na akci akreditovalo 2 164 osob - kromě závodníků také trenéři, dobrovolníci, organizátoři a hosté.

"Velice si ceníme zejména hodnocení, jehož se nám dostalo z úst nejvyšších představitelů Českého olympijského výboru včetně jeho předsedy Milana Jiráska. Shodli se v něm, že olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji kvalitou organizace i podmínkami pro všechny účastníky v mnoha směrech předčila předcházející ročníky a patřila k vůbec nejlepším v dosavadní historii. Pochvalovali si nejen vynikající areály a zázemí, ale například i výborný marketing, propagaci a mediální podporu akce," říká náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerová.

Závodníci v průběhu Her usilovali v kategoriích mladšího a staršího žactva o 348 medailí v devíti tradičních zimních sportech (alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení na krátké dráze, severská kombinace, skoky na lyžích, snowboarding) a dvou uměleckých disciplínách (výtvarná soutěž a společenský tanec). Soutěže se uskutečnily v pěti městech regionu - v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Harrachově a Kořenově-Rejdicích. K dispozici byla výborně připravená sportoviště ve špičkových areálech, které v nedávné minulosti hostily vrcholné mezinárodní soutěže dospělých.

 

V celkovém hodnocení jednotlivých výprav obhájil už počtvrté v historii prvenství Liberecký kraj, který reprezentovala 107členná výprava (84 sportovců, 21 trenérů, 2 vedoucí) - tentokrát jeho zástupci získali 175 bodů a nasbírali 53 medailí (24 zlatých, 16 stříbrných, 13 bronzových). Absolutně nejúspěšnějším účastníkem Her se stal s pěti zlatými medailemi v rychlobruslení na krátké dráze liberecký hokejista Matouš Bělohorský.

"Všichni medailisté z Libereckého kraje už byli také náměstkem hejtmana Radkem Ciklem odměněni za vynikající reprezentaci finančními dary na slavnostním setkání 17. března 2010," doplňuje náměstkyně hejtmana.

Rovněž po ekonomické stránce lze hodnotit Hry jako úspěšné. Původně stanovenou částku ve výši 14 067 500 korun se podařilo v průběhu příprav snížit, takže celkové náklady na uspořádání dosáhly 13 127 465 korun. V rozpočtu Libereckého kraje byla na Hry vyčleněna částka 7 500 000 korun. Vzhledem k tomu, že z rozpočtu kraje bylo nutné uhradit náklady ve výši 7 100 000 korun, došlo k úspoře 400 000 Kč.

"Tyto finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 914 04. Po účetním uzavření Her bude příslušným orgánům kraje předložen návrh na jejich využití," upřesňuje Lidie Vajnerová.

"Olympiáda dětí a mládeže 2010 nepochybně přispěla svým vydařeným průběhem nejen k podpoře mládežnického sportu, ale také k propagaci Libereckého kraje. Pro všechny organizátory je to však současně velký závazek k tomu, aby i příští rok, kdy se v našem regionu uskuteční ještě významnější soutěž - 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF), udrželi tak vysokou pořadatelskou laťku," přeje si náměstkyně hejtmana.

 

Olympiády dětí a mládeže mají svoji letní a zimní podobu a opakují se ve dvouletých cyklech. V jejich pořadatelství se střídají jednotlivé kraje České republiky. Následující, letní Hry zorganizuje v roce 2011 Olomoucký kraj.

 

 

V Programu obnovy venkova bude rozděleno přes 10 miliónů korun.

(náměstek hejtmana Vít Příkaský)

Hodnotící orgán Programu obnovy venkova – Výbor hospodářského a regionálního rozvoje – na svém zasedání 6.  dubna hodnotil na základě kritérií stanovených Podmínkami Programu obnovy venkova podané žádosti a navrhl rozdělit finanční prostředky ve výši 10 546 876,- Kč mezi 35 žádostí o dotaci.

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů vyhlásil 27. ledna.2010 výzvu k předkládání žádostí o dotace do Grantového fondu - Programu obnovy venkova. Příjem žádostí byl ukončen dne 26. února. 2010.

„Do Programu obnovy venkova bylo podáno celkem 123 žádostí, z toho 110 žádostí obcí a 13 žádostí svazků obcí) v celkovém objemu 35 222 966,- Kč,“ uvedl náměstek hejtmana.

Žádosti mohly být podány do těchto dotačních titulů:

Obec, město nebo městys do 2 000 obyvatel na území Libereckého kraje:

DT 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

DT 2 - Komplexní úprava návsí, náměstí

DT 3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně - parky, aleje, sady

DT 4 - Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť

DT 8 - Dotace na úroky z úvěru

Svazek obcí v územním obvodu Libereckého kraje

DT 6 - Projekty na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

DT 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

Návrh žádostí, na které má být poskytnuta dotace, byl projednán Radou Libereckého kraje 19.4.2010.

O poskytnutí dotací musí rozhodnout jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 25. 5. 2010.

 

                                                                                                                            Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                              tiskový mluvčí

                                                                                                                             Libereckého kraje

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588