Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní LK Pavel Petráček přislíbil turnovskému Fokusu podporu

03. 11. 2011

 

Podle všeho turnovské občanské sdružení Fokus našlo pro svoji činnost definitivní prostory.

To potvrdil i krajský radní pro sociální oblast Pavel Petráček, který se spolu s desítkami pozvaných hostů zúčastnil ve středu 2. listopadu slavnostního otevření nových prostor.

„Fokus Turnov má za sebou dlouhou a úspěšnou historii, Liberecký kraj se snaží tomuto druhu poskytovaných služeb pomáhat, i když to v současnosti kvůli vládním škrtům v sociální oblasti není jednoduché. Nicméně chceme stávající sociální síť na území kraje nejen udržet, ale i rozvíjet. Fokus s pracovišti v Turnově a v Semilech má v této síti pevné místo,“ uvedl radní Petráček.
Spokojen byl i turnovský místostarosta Jaromír Pekař, který má sociální oblast na radnici ve své kompetenci. „Jsem rád, že se naplnil sen jednatelky Fokusu najít ve městě konečné sídlo pro toto zařízení. Budova sice není v nejlepším stavu, věřím ale, že se nám ve spolupráci s krajem, který je vlastníkem budovy, podaří vše zdárně dotáhnout do konce, objekt zrekonstruovat a převést buď na sdružení či na město.“
V souvislosti s ukončením provozu kina v Žižkově ulici bylo třeba budovu vyklidit, protože město ji patrně nabídne k prodeji. Dlouho se hledaly vhodné prostory, kde by toto zařízení, pečující asi o třicítku klientů s mentálním postižením a duševním onemocněním, mohlo dál fungovat. Nakonec se našly v objektu ve Skálově ulici za bývalým internátem pro žáky střední školy. Do jara tu byly dílny Střední odborné školy, nyní po reorganizaci již škola tyto prostory nepotřebovala.

„Bylo to poměrně rychlé - 1. srpna jsme začali s úpravami prostor v novém sídle a 10. října už jsme byli kompletně přestěhováni. V nových prostorách se nám velmi líbí, jsou útulnější, bude tady sice ještě třeba mnoho věcí dodělat, protože například část přízemí je neobyvatelná, ale já doufám, že jsme po letech konečně našli sídlo, kde budeme moci dlouhodobě pracovat,“ uvedla Luďka Kanclířová, manažerka Fokusu.
Současné úpravy přišly na 235 tisíc korun hrazených z různých zdrojů. Luďka Kanclířová v této souvislosti poděkovala na podporu městu Turnov, soukromým sponzorům, řemeslníkům (někteří dokonce část prací provedli zdarma!), do oprav se zapojili klienti a jejich rodiny. Se stěhováním pomohli například i studenti „špéry“, keramickou pec odborně přestěhovaly dvě velké stavební firmy, které ve městě působí. O to větší radost panovala při slavnostním otevření, už třeba proto, že si útulné prostředí vytvořili lidé, kteří je budou obývat, částečně sami. Fokus Turnov, toto velmi potřebné a kvalitní zařízení v sociální oblasti, tak vstoupil do nové etapy své existence. Přejme, aby byla radostná a úspěšná, minimálně jako ta dosavadní!

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588