Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Tiskové zprávy 2012

Kraj hodlá prodat služební byty Na Rabníčku

23.01.2013  /  Liberecký kraj je vlastníkem pěti bytových jednotek v polyfunkčním objektu v ulici Na Rybníčku v Liberci. Byty byly využívány v minulých letech k potřebám členů rady. „Stávající členové rady nehodlají byty pro své pot...

KORID LK sníží letos náklady na polovinu

23.01.2013  /  Společnost KORID LK, spol. s r.o. byla v roce 2012 financována z rozpočtu Libereckého kraje na základě čtyř uzavřených smluv. Majoritní podíl ve výši více než 60% byl realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu nákladů na...

Informace o stavu Nemocnice a polikliniky v České Lípě

23.01.2013  /  Rada kraje vzala na vědomí informaci o projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ Zakázka Zateplení vybraných objektů NsP ČL: Představenstvo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. předložilo proje...

Místních akčních skupin v Libereckém kraji bude devět

18.12.2012  /     Hejtman LK Martin Půta, Ivana Hujerová, členka rady, pověřená řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Michal Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK, a refer...