Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuální upozornění pro veřejnost - uzavírá se hlavní průjezd do českolipské nemocnice

24. 07. 2013

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

z důvodu začátku rekonstrukce objektů nemocnice bude v sobotu 27.7. 2013 probíhat výstavba lešení v prostoru průjezdu mezi budovami monoblok a poliklinika. V tento den je průjezd pro auta i pěší uzavřen.

  

Následně bude průjezd mezi budovami jednosměrný ve směru od hlavního vjezdu. Výjezd z areálu bude zadní branou na ulici Pod Špičákem. Pro zlepšení dopravní obslužnosti je již od 23.7. 2013 do odvolání otevřena zadní brána do areálu NsP, z ulice Pod Špičákem,  a to denně od 6 hodin do 19 hodin. Žádáme všechny dodavatele, aby používali pro závoz a odvoz materiálu do areálu tento vjezd.  Všechny vchody do budov zůstávají zachovány.

 

Omezení jsou i na parkovacích plochách - bylo zrušeno parkoviště pro ZTP v prostoru dvora u kantýny a výrazně omezeno parkování na parkovišti ředitelství. O dalších změnách  bude nemocnice a resort zdravotnictví LK vedený náměstkyní hejtmana Zuzanou Kocumovou průběžně informovat.

 

Stavební práce při zateplení tří hlavních objektů, včetně výměny oken, které potrvají cca 13 měsíců, bude provázet řada omezení, pohyb strojů a stavebníků, zvýšená prašnost a hluk. Děkujeme za Vaší trpělivost a pochopení.

 

Vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588