Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cenu Knihovnice roku LK získala Jitka Nosková z Jablonce n. N., uspěly i Hana Langrová z Liberce a Danuše Kubíčková z Tatobit

16. 12. 2013

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Libereckého kraje se rozhodla už podruhé udělit ocenění nejlepším knihovnicím / knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. 

Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které se uskutečnilo ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci 10. prince za účasti mnoha starostů obcí a měst, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a široké knihovnické veřejnosti, předala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Hana Maierová a ředitelka KVK Liberec Blanka Konvalinková ceny za Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji Danuši Kubíčkové z Obecní knihovny Tatobity a Haně Langrové z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2013 se stala Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.

„Snahou této akce bylo upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci. Všem patří velké uznání a poděkování za obětavou práci, která je v dnešní společnosti velice potřebná si jistě zaslouží všichni nominovaní,“ řekla náměstkyně hejtmana s tím, že soutěž byla poprvé vyhlášena pod její záštitou

Jednotlivé návrhy zasílali podle ní jak knihovníci, tak veřejnost, časté byly zejména hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.

Nominovány byly: Miroslava Beranová (Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem), Růžena Buchtová (Městská knihovna Semily), Irena Hývlová (Místní knihovna v Břevništi), Jitka Klímová (Obecní knihovna Vlastibořice), Miroslava Kohoutová (Místní knihovna Dětřichov), Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa), Danuše Kubíčková (Obecní knihovna Tatobity), Hana Langrová (Krajská vědecká knihovna v Liberci), Hana Lupínková (Místní knihovna Nový Oldřichov), Eva Marečková (Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou), Alena Matěchová (Městská knihovna Semily), Jitka Nosková (Městská knihovna Jablonec nad Nisou), Alena Perunová (Místní knihovna Provodín), Ivana Řehořová (Městská knihovna Vysoké nad Jizerou), Jaroslava Starcová (Krajská vědecká knihovna Liberec), Hana Stehlíková (Místní knihovna Víchová nad Jizerou), Ludmila Sýkorová (Městská knihovna Cvikov), Růžena Toráňová (Místní knihovna Brniště), Alena Vedralová (Městská knihovna Lomnice nad Popelkou), Ludmila Višňáková (Místní knihovna Poniklá) a Dana Zpěváková (Městská knihovna Jablonné v Podještědí).


„Rozhodování členů regionálního výboru SKIP nebylo jednoduché. Každý z nominovaných vnesl do života obce či města velké úsilí, nové nápady, přispěl ke kulturnímu a společenskému životu. Je těžké porovnat činnost ve větších a malých knihovnách, kde jsou podmínky a možnosti rozdílné. Proto se po pečlivém zvažování výbor rozhodl udělit ocenění za celoživotní přínos v knihovnictví v Libereckém kraji dvěma osobnostem,“ uzavřela Hana Maierová.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588