Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Českolipsko je aktivní v cestovním ruchu v oblasti přeshraniční spolupráce

11. 03. 2013

 

Sdružení Českolipsko realizuje od roku 2011 marketingové aktivity projektu „Přeshraniční aktivní

region – Euroregion Neisse – Nisa – Nysa“, mezi které patří například produktové semináře,

informačně - vzdělávací cesty pro subjekty cestovního ruchu a prezentace na veletrzích cestovního

ruchu. Projekt uspěl v Operačním programu Cíl 3, je spolufinancován z Evropského fondu pro

regionální rozvoj a projektové aktivity jsou naplánované do poloviny roku 2014. Partnerem projektu

je společnost ENO mbH (Bad Muskau) a TGG Neisseland.

 

Dne 28. 2. 2013 se v německém Hagenwerderu (Görlitz) uskutečnil produktový seminář, který byl

zaměřen na turistickou nabídku „Průmyslová kultura“ a „Rozhledny regionu“ v aktivním regionu

Českolipsko - Neisseland. Cílovou skupinou seminářů jsou zástupci turistických informačních center a

různých volnočasových zařízení a poskytovatelé služeb v cestovním ruchu. Kromě představení

komplexní turistické nabídky regionu Českolipsko a oblasti od Bad Muskau až po Žitavské hory byly

na semináři prezentovány dva konkrétní příklady - Geopark Muskauer Faltenbogen a Centrum

textilního tisku Česká Lípa. Prezentace jsou k prohlédnutí na webu Sdružení Českolipsko, Cíl 3

(http://www.ceskolipsko.info/cs/cil-3-ziel-3/produktove-seminare.html). Součástí semináře byla i

zajímavá exkurze k jezeru Berzdorfer See (rekultivační jezero vzniklé zatopením bývalého

hnědouhelného dolu).

 

Kromě seminářů se Sdružení Českolipsko podílí na prezentaci regionu v rámci veletrhů cestovního

ruchu. V březnu (21. - 23. 3. 2013) se koná Euroregion TOUR v Jablonci nad Nisou, jehož součástí

bude také prodejní výstava produktů od regionálních producentů (sklo, bižuterie, potravinové

výrobky aj.) Veletrh již tradičně znamená vhodnou příležitost seznámit návštěvníky i odbornou

veřejnost s nabídkou krajů, regionů, měst a obcí i jejich přeshraničních sousedů - Německa, Polska a

Slovenska. Na veletrh je i letos vstup zdarma.

 

Z českých veletrhů, kde nebude sdružení chybět, je jarní veletrh cyklistiky FOR BIKES (Praha, 5. - 7. 4.

2013), kde se turistické regiony prezentují zejména s nabídkou cykloturistiky.

 

Ze zahraničních veletrhů chystá Sdružení Českolipsko účast na německém veletrhu KONVENT’A

Löbau ve dnech 27. - 28. 4. 2013 a v Polsku na TOURTEC Jelenia Gora ve dnech 10. - 11. 5. 2013.

 

Dne 9. 4. 2013 se uskuteční v projektu významná konference v Německu, během které budou

projektoví partneři informovat o průběhu projektu a o aktivitách uplynulých i chystaných. Důležitým

bodem konference bude představení studie, která se týká přeshraniční spolupráce a tvorby

produktové nabídky. Nosným tématem bude i problém komunikace a předávání turistických

informací a spolupráce s cestovními agenturami.

 

Více informací o projektu a aktuality najdete na webu Sdružení Českolipsko

http://www.ceskolipsko.info/cs/cil-3-ziel-3/ . V případě zájmu z řad subjektů cestovního ruchu

kontaktujte koordinátora projektu na české straně, Mgr. Janu Nastoupilovou,

nastoupilova.jana@ceskolipsko.info

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588