Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dětské dopravní hřiště v Liberci se na zimu uzavře, kraj jej hodlá v roce 2014 prodat, ale nejprve jej znovu nabídne Liberci

04. 12. 2013

Rada kraje rozhodla o uzavření DDH v Liberci na zimní období, tj. od 4. 12. 2013 do 28. 2. 2014. V této době bude DDH uzavřeno pro veřejnost i pro školy základních škol. Současně Rada kraje uložila zadání vypracování znaleckého posudku se stanovením ceny nemovitostí a pozemků souvisejících s dětským dopravním hřištěm v Liberci do konce ledna roku 2014. Následně po vyhotovení znaleckého posudku bude zahájen proces prodeje DDH.

Již v minulosti kraj nabídl městu Liberec bezúplatný převod DDH, avšak Rada města Liberec schválila odmítnutí  bezúplatného převodu DDH městem Liberec a schválila vybudování adekvátní náhrady ve sportovním areálu v Liberci - Vesci v roce 2014. Již na minulá jednání Rada kraje rozhodla o definitivním uzavření hřiště k 1. 7.2 014.

Viz také video:  http://www.youtube.com/watch?v=ei4wsUG0ohk

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588