Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Do řeky Jeřice v Chrastavě přiteklo šampaňské, teď je na řadě Nisa v Hrádku n. N.

11. 12. 2013

Do řeky Jeřice včera ze secesního mostu v Chrastavě včera přitekly kapky šumivého vína. Starosta města Michael Canov, náměstek hejtmana LK Josef Jadrný a další hosté tu tak slavnostně ukončili obnovu povodňových škod z roku 2010.

Vodní tok Jeřice v Chrastavě prošel generální rekonstrukcí. Odstranění povodňových škod v intravilánu města Chrastava si vyžádalo více jak 78 mil. korun. Akce probíhala od září 2012 v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“ a byla úspěšně dokončena v měsíci listopadu.

„Z povodňových škod z roku 2010 už nám zbývá opravit asfaltky v některých našich osadách,“ doplnil starosta.

Povodeň v srpnu 2010, která postihla Liberecký a Ústecký kraj, se svým rozsahem, extremitou a důsledky zařadila mezi největší povodně posledních let. Odezva na vodních tocích byla velmi rychlá.

„Na území ve správě Povodí Labe, státní podnik, bylo zasaženo zejména povodí Lužické Nisy s Jeřicí a povodí Smědé,“ připomněl starosta. „Povodeň způsobila rozsáhlé škody a to jak na majetku, tak bohužel i na životech,“ dodal.

Na základě evidence povodňových škod bylo sestaveno celkem 42 stavebních akcí v odhadnutém stavebním nákladu 1 556 mil. Kč. Obnova vodního toku Jeřice v Chrastavě patřila mezi tři největší akce podle výše finančních nákladů.

 „Stavební úpravy spočívaly v obnově poškozeného koryta, zajištění stability břehového opevnění toku, pročištění koryta od nánosů a v obnově odpovídající ochrany přilehlého území,“ uzavřel starosta.

„Město Chrastava je příkladem aktivního přístupu k likvidaci následků povodní. Oceňuji usilovnou práci starosty města Canova, který dokázal za tři roky takřka nemožné a město je již z nejhoršího venku,“ zdůraznil Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro zemědělství a životní prostředí.

 

Slavnostní ukončení stavby Lužická Nisa, oprava toku, v Hrádku nad Nisou se uskuteční

v pondělí, 16. prosince od 13 hodin v ulici U Nisy, Hrádek nad Nisou za účasti hejtmana LK Martina Půty, starosty Hrádku Josefa Horinky, starostů okolních obcí, zástupců Povodí Labe, stavební firmy Eurovia a dalších hostí.

Základní informace o dokončené stavební akcivc Chrastavě

Místo stavby:                  koryto toku Jeřice - město Chrastava

Stavebník:                       Povodí Labe, státní podnik

Financování:                    Program MZe – Odstranění následků povodní roku 2010 (č. 229 117)

Zhotovitel:                      OHL ŽS, a.s.

Cena stavby:                    78 375 067,- (bez DPH)

Datum provedení:            09/2012 – 11/2013

Generální projektant:        Valbek, spol. s r.o., Liberec

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588