Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec projedná návrh na změny v představenstvu

11. 03. 2013

 

Na programu jednání dozorčí rady liberecké nemocnice v pondělí 18. března je návrh na odvolání některých současných členů představenstva a jmenování členů nových.

„Asi všechna zdravotnická zařízení v České republice letos čekají finanční problémy kvůli změnám úhrad od zdravotních pojišťoven. Liberecká nemocnice má kromě tohoto aktuálního problému před sebou i zásadní rozhodnutí - jaká bude její role v budoucí koncepci krajského zdravotnictví a jak se bude provozně a stavebně rozvíjet v příštích letech. K tomu všemu je nutné mít ve vedení nemocnice partnera se silným mandátem, který je založen na důvěře zaměstnanců, odborné veřejnosti i vlastníků. Takové vedení by mělo vzejít z nějaké formy otevřeného výběrového řízení s minimálním zasahováním ze strany politiků,“ uvádí Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana pověřená vedením resortu zdravotnictví.

Josef Šedlbauer, předseda dozorčí rady nemocnice, k tomu doplňuje: „Nové představenstvo bude mít před sebou obtížné období. Do ustavení plně respektovaného vedení nemocnice musí společnost naplno fungovat, zvláště v letošním roce není možné, aby ji jakékoli přechodné období rozkolísalo či zbrzdilo. Jsem rád, že se nám po konzultacích uvnitř dozorčí rady, s členy Kolegia primářů a s Libereckým krajem podařilo dojít ke shodě o takové podobě představenstva, která vytváří nejlepší předpoklady pro všechny tyto výzvy. Navrhované představenstvo by měly tvořit osobnosti s autoritou uvnitř nemocnice a s detailní znalostí jejího provozu“.

„Současnému představenstvu se podařilo KNL stabilizovat po období faktického bezvládí v roce 2011 a patří mu za to poděkování. V současné době ale stabilizace nestačí, vedení musí být aktivním spoluhráčem nejen vůči vlastníkům, ale hlavně vůči zdravotním pojišťovnám a bude mít před sebou jistě i nepopulární rozhodnutí. Jako dozorčí rada i jako zástupci vlastníka chceme, aby nové vedení nebylo propojené s politikou a proto do jeho výběru představenstvu nebudeme zasahovat,“ uzavírá Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a člen dozorčí rady KNL.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588