Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fúze nemocnic přinese úsporu 15 miliónů Kč ročně

17. 09. 2013

Úsporná opatření, která přinesou při společné fúzi Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov až patnáct miliónů korun ročně, se v žádném případě nedotknou jakkoli provoz zdravotnických oddělení ani jeho personálu. Vyplynulo to z důkladné analýzy nově sestaveného projektového týmu, který připravuje fúzi obou nemocnic.

Takto vysoká úspora v nákladech obou nemocnice je přitom realizovatelná bez propouštění zaměstnanců ve zdravotnické části Panochovy nemocnice v Turnově – tedy lékařů, zdravotních sester, laborantů anebo ošetřovatelů i bez snižování jejich platů. „Nelze se ale vyhnout propouštění v oblasti technických a administrativních provozů, které budou začleněny z velké části pod provozy přímo v Krajské nemocnici Liberec. Jedná se především o prádelnu, stravovací provoz anebo IT oddělení či mzdovou účtárnu a personální oddělení,“ upřesnil generální ředitel Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Luděk Nečesaný, MBA a doplnil, že tato personální optimalizace uspoří ročně částku okolo 9 miliónů korun.

Dalších úspor lze dosáhnout ve společné obchodní politice obou nemocnice při nákupech všeobecného materiálu, specializovaného zdravotnického materiálu anebo léků. „V této rovině předpokládáme úsporu okolo 3 miliónů korun ročně,“ nastínil generální ředitel Nečesaný.

Díky fúzi Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov bude zajišťována dodávka pacientské a zaměstnanecké stravy přímo Cateringem KNL. Obdobně zajistí prádelna v liberecké nemocnici veškeré dodávky prádla pro turnovskou nemocnici. „Turnovská prádelna by v budoucnu vyžadovala poměrně rozsáhlé finanční prostředky do vybavení a prádelna v liberecké nemocnici má stále ještě volnou kapacitu,“ dodal technický ředitel Krajské nemocnice v Liberci Ing. Jan Rais, MBA . Podobně se podle něho dá efektivně využít kapacita stravovacího provoz KNL a ve stravovacím provozu v Panochově nemocnici zahájit do budoucna přípravu jídel pro komerční sféru, například pro podniky v tamní průmyslové zóně.

Projektový tým připravil také variantu možných úsporných opatření pro Panochovu nemocnici v Turnově v případě, že by fúzi neschválilo některé ze zastupitelstev, jež o

 

ní budou v průběhu září rozhodovat. „Pokud by se pouze realizovala některá námi navržená opatření a nedošlo od ledna příštího roku k fúzi obou zařízení, potom by se úspora mohla pohybovat okolo 9 miliónů korun ročně, a s jistotou by nestačila na zajištění vyrovnaného hospodaření nemocnice, a proto by bylo třeba situaci řešit provozní dotací ze strany Města Turnov ve výši 5 až 10 miliónů korun,“ upřesnil generální ředitel liberecké nemocnice.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588