Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hasiči dostanou 10,5 miliónu koruna za letošní povodně

19. 09. 2013

Rada LK souhlasila s poskytnutím neinvestiční účelové dotace v celkové výši 10.497.197 Kč jednotkám požární ochrany některých obcí Libereckého kraje, které zasahovaly v červnu 2013 při povodních.

Náhrada hasičům náleží podle hejtmana LK Martina Půty jak za zásahy ve vlastní obci, pokud byla obec povodní postižena, tak na území jiné obce Libereckého kraje nebo i krajů sousedních.

Peníze jsou určeny na refundaci mzdy dobrovolných hasičů a na náhradu nebo opravu poškozených a opotřebovaných prostředků požární ochrany jako jsou hadice, proudnice, čerpadla, motorové pily apod.

Liberecký kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) provedl šetření o nákladech obcí spojených s výše uvedenými zásahy a následně požádal Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) o poskytnutí dotace na úhradu těchto nákladů.

Dopisem ze 4. září 2013 výše zmíněné požadované prostředky MV-GŘ HZS ČR potvrdilo, navíc je zde přiznána i dotace obci Lučany nad Nisou, pro kterou dodatečně o dotaci požádal HZS LK). Obcím, jejichž jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) se podílely na zásazích při povodni v červnu 2013, bude navíc poskytnuta dotace na vybavení těchto jednotek věcnými prostředky neinvestiční povahy, pro zabezpečení jejich akceschopnosti - např. osobní ochranné prostředky hasiče jako jsou rukavice, pracovní obuv, ochranné obleky, přilby apod., speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof (např. čluny, speciální ochranné obleky do vody apod.).

Výše této části dotace je stanovena ve vazbě na kategorii jednotky, kterou obec zřizuje (pro kategorii JPO II - 168.800,00 Kč, pro kategorii JPO III - 99.500,00 Kč, pro kategorii JPO IV - 66.000,00 Kč).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588