Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman LK: V projektu IP1 - Služby sociální prevence selhal krajský úřad, politická odpovědnost je na bývalé Radě LK

17. 12. 2013

Finanční úřad pro Liberecký kraj (FÚ) dne 16. 12. 2013 předal hejtmanovi LK Martinu Půtovi a členu rady kraje pro resort sociálních věcí Petru Tulpovi Protokol o seznámení s výsledkem kontrolních zjištění pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaných ze státního rozpočtu na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Kontrola se týkala čerpání dotací z tohoto projektu za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2011.

 

1.      Rozpočtová kázeň byla podle protokolu FÚ porušena v celkové výši 103.198.303,12 Kč. Předběžný výpočet penále do data 30. 11. 2013 činí 102.010.553 Kč. Tyto částky byly stanoveny finančním úřadem v uvedeném protokolu.

2.      S ohledem na rozsah a závažnost kontrolního zjištění jsem požádal o lhůtu pro vyjádření k těmto zjištěním do 31. 1. 2014, na kterou FÚ přistoupil.

3.      Situaci považuji za závažnou nejen z pohledu možných významných negativních dopadů výsledků kontroly na rozpočet Libereckého kraje, ale také z pohledu vzniku pochybení a selhání kontrolních mechanismů Krajského úřadu LK. Na základě těchto skutečností ustanovím speciální pracovní tým k hledání nejlepšího možného řešení vzniklé situace z pohledu LK, jeho členy budou jak zaměstnanci úřadu, tak i externí odborníci. Tento tým pro Liberecký kraj připraví stanovisko k uvedenému protokolu a navrhne další nutné kroky s cílem minimalizovat možné škody.

4.      V každém případě budu požadovat vyvození konkrétní osobní odpovědnosti osob, zaměstnanců krajského úřadu i politiků. Za standardní považuji také vymáhání vzniklé škody – padni komu padni - ať to budou bývalí členové Rady LK, úředníci či jiné osoby zúčastněné na projektu. V případě zjištění porušení povinností konkrétních osob nemohu vyloučit ani podání trestních oznámení v této kauze.

5.      Podle mého názoru je zřejmé, že selhaly kontrolní mechanismy Krajského úřadu LK, a to přesto, že šlo o významný projekt s celkovou výší dotace přes 210 milionů korun. Politická odpovědnost za toto selhání je jednoznačně na Radě Libereckého kraje z let 2008 – 2012, za projekt jako takový byl zodpovědný manažer projektového týmu.

 

Vzhledem k závažnosti této kauzy se jí budu osobně věnovat a veřejnost průběžně informovat o dalších krocích.

 

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=Vyc02pYNRMw

Viz také video – odpovědi na otázky novinářů: http://www.youtube.com/watch?v=50Go_zZlPl4

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588