Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hudební festival národnostních menšin Libereckého kraje se vydařil

09. 09. 2013

Velmi úspěšný druhý festival národnostních menšin uspořádalo uplynulou sobotu v Kulturním domě Liberec Občanského sdružení „Liberecké Fórum“ pod vedením svého předsedy Adolfa Marcela Grünzy. Nad akcí převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Zájem veřejnosti i účinkujících o festival byl veliký. Na festival přišlo více než 800 lidí, včetně dětí,“ pochvaloval si Adolf Marcel Grünza.

V programu vystupovaly dětské soubory Bengale manusha z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, které zřizuje Oblastní charita Most, Amare Čhave z KONTAKTU Liberec, Lukáš Cicko alias Michael Jakson z Liberce, Lačho Amicus z Lovosic pod vedením Ivany Šustrové, Lipakhere Čhaja z České Lípy pod vedením Veroniky Fedákové. Na pódiu se vystřídaly hudební kapely jako Gipsy Hery Bend z Karlových Varů pod vedením Ladislava Bílého, Gipsy Melody z Benátek nad Jizerou, The Faces UP z Liberce, Rita a Michal Benákovi,  Dela Negra, Blleck styylle z Krupky u Teplic pod vedením Jozefa Mikéra, Jan Gašpar alias Helena Vondráčková z Liberce, Denisa Slim alias Cher z Prahy, Gipsy Cínovci z České Lípy. Celý program moderoval Richard Samko, večerní taneční zábavu provázel Ondra a Ludva Gizmanovy z Teplic.

V průběhu akce si mohli účastníci akce prohlédnout Výstavu o Romském holocaustu s názvem „Mrtví žalují“. Děti mohly navštívit dětský koutek a namalovat si obrázek k tématu bezpečnost na silnicích.  Tuto aktivitu pomohla zrealizovat organizace „ESY HANDICAP HELP, o.s.“ pod vedením Lenky Zimmermannové.

Hudební festival podpořili mimo jiných Liberecký kraj, Mcdonald Liberec, Pekařství Jahůdka Liberec, Nadace Preciosa, Nadace Život umělce a Statutární město Liberec.

Zvláštní poděkování patří také hostům, kteří podpořili akci nejen svou přítomností: Václavu Strouhalovi – koordinátorovi pro romské záležitosti LK, Jolaně Šebkové, vedoucí odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje, Daně Lysákové, člence Zastupitelstva města Liberec, Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky města Liberec a také romským osobnostem: Jozefu Mikérovi, Ignáci Rácovi a Emilii Horáčkové,

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588