Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce zateplit pět středních škol

06. 03. 2013

 

Rada Libereckého kraje projednala návrh objektů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které doporučuje pro zařazení do dalších výzev Operačního programu pro zateplení.

 

Jedná se o tyto objekty:

1.      Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, objekt střediska Centrum a pavilony B, C, D, E, F, Dvorská, Liberec

2.      Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, objekt hlavní budovy 01 a domova mládeže, Bělíkova.

3.       Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec - objekt domova mládeže A i objekt domova mládeže B, Truhlářská.

4.       Gymnázium, Česká Lípa, - objekt hlavní budovy 01, Žitavská,

5.      Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, - objekt hlavní budovy 01 (stará budova, nová budova, tělocvična), Lužická, a pavilonu b, 28. října, Česká Lípa.

 

Rada dále schválila projektový záměr „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A“ a projektový záměr "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B".

 

A) Projektový záměr

 

1) Věcné zaměření projektového záměru

Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A. V rámci realizace projektu bude provedeno zateplení a výměna oken v objektu Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská na objektu A.

 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování

Projekt bude předložen do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Příjem žádostí do XLIV. výzvy je od 22. února 2013 do 7. března 2013.

 

3) Struktura finančních zdrojů

- 85 % strukturální fondy EU

- 5 % státní rozpočet

- 10 % vlastní podíl žadatele

 

4) Rámcová finanční velikost projektu

Celkové odhadované náklady projektu jsou 13 000 000,- Kč včetně DPH.

 

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování

V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů.

Spolufinancování ze strany Libereckého kraje je předběžně stanoveno u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A“ na částku 1 300 000 Kč + nezpůsobilé výdaje

 

Výše nezpůsobilých výdajů bude konkretizována až po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, energetického auditu a žádosti o poskytnutí dotace. Je nutné počítat s nezpůsobilými výdaji minimálně ve výši úspor provozních nákladů za období 5 let.

 

6) Předpokládaný harmonogram

Realizace projektu bude probíhat v roce 2013.

 

 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/13

 

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 9203 do kapitoly 92314 v celkové výši 425 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou však k dispozici až v případě, že bude schválená změna rozpočtu č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU za rok 2012 v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 26. 3. 2013.

 

Obdobně je tomu tak i u zateplení objektu B této škloly.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588