Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zajistí dopravní obslužnost do Kryštofova Údolí, Šimonovic a Stráže n. N. prostřednictvím města Liberec za 3,5 mil. Kč

18. 12. 2013

Do systému základní dopravní obslužnosti území Libereckého kraje v oblasti Liberce jsou zařazeny linky městské autobusové dopravy Liberec, zajišťující základní dopravní obslužnost obcí Kryštofovo Údolí, Šimonovic a Stráže nad Nisou.

Jedná se o linky městské autobusové dopravy č. 545 016, 545 020, 545 060, 545 023, 545 026 a 545 030, které přesahují hranice města Liberec.

Dopravní obslužnost na těchto linkách bude Liberecký kraj od 1. 1. 2014 zajišťovat prostřednictvím Statutárního města Liberec,“ uvedl radní.

Rada kraje schválila Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, na základě které město za finančního přispění kraje zajistí provozování i částí uvedených linek za hranicemi města. Tyto výkony byly v uplynulých letech zajišťovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby mezi Libereckým krajem a dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., protože však platnost smlouvy končí k 31. 12. 2013, byla domluvena tato spolupráce se Statutárním městem Liberec, které zajišťuje financování podstatných částí linek a spojů na území města. Dle této smlouvy se Statutární město Liberec zavazuje zajistit dopravní obslužnost na výše uvedených linkách v rozsahu 92.517 km a kraj se zavazuje za to městu uhradit částku ve výši 3.525.363,- Kč.

Viz také video:  http://www.youtube.com/watch?v=0WkTKlw81ig

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588