Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraje chtějí hrát důstojnější roli v přípravě programů spolufinancovaných z EU

15. 03. 2013

 

Komise pro financování a evropské fondy Asociace krajů ČR se sešla na svém mimořádném jednání 12. března v Pardubicích.

Kraje chtějí předložit připomínky k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a také být partnery při tvorbě nových operačních programů pro čerpání evropských financí v období 2014 – 2020.

V současné době nejsme spokojeni se svou rolí v tomto procesu,“ zdůraznil náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter.

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle něj především reakcí na navyšování zadlužení ČR k HDP. V návrhu je podmínka v případě zadlužení nejméně 48%HDP

„Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti byl už částečně upraven podle připomínek krajů, ale stále nesouhlasíme s tím, aby kraje nemohly využívat přebytky z minulých let. Návrh zákona v tomto bodě podle nás omezuje ústavní právo na samosprávu územních samosprávních celků. Vládě tedy budeme adresovat konkrétní připomínky,“ uvedl náměstek.

Členové komise také odsouhlasili stanovisko krajů k přípravě programů spolufinancovaných z Evropské unie v příštích letech.

„Považujeme dosavadní způsob projednávání a rozhodování vlády v této oblasti za těžko přijatelný. Požadujeme, aby se kraje staly právoplatnými členy pracovní skupiny a účastnily se příprav Dohod o partnerství i v jednotlivých regionech. V souladu s politikou Evropské unie jsme přesvědčeni, že o 30 procentech prostředků z Unie by se mělo rozhodovat na regionální úrovni,“ uvedla koordinátora této problematiky pro Asociaci krajů Klára Dostálová s tím, že veškeré závěry podléhají ještě schválení Rady Asociace krajů ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588