Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad LK se chce stát po zisku Národní ceny kvality ČR - Úspěšná organizace, organizací Excelentní

18. 12. 2013

Krajský úřad Libereckého kraje v rámci realizace projektu „Dalším krokem ke kvalitě“ (DAKK) přešel ze sběrhodnotícího modelu CAF na Model excelence EFQM 2013 (EFQM – European Fundation for Quality Management - Evropská nadace pro management kvality). Jedním z výstupů byla i účast v Národní ceně kvality České republiky - model START PLUS.

„Ocenění Úspěšná organizace je posledním předstupněm před ocenění titulem Excelentní organizace, proto jeho zisk je velkým závazkem pro celý Krajský úřad Libereckého kraje,“ řekl ředitel úřadu, který ve Španělském sále Pražského hradu cenu převzal spolu s manažerem kvality.

Zásadním úkolem je podle něj nyní podle něj pokračovat v nastoupené cestě neustálého zvyšování kvality služeb, které úřad poskytuje svým klientům a v neposlední řadě i tomu, aby se úřad stal společensky odpovědnou organizací.  

„Bez společenské odpovědnosti nelze být excelentní organizací, respektive orgánem veřejné správy,“ zdůraznil René Havlík.  

Při hodnocení projektu v úvodu prosince letošního roku manažer projektu Jiří Rulc provedl celkové vyhodnocení jednotlivých klíčových  aktivit  se zaměřením na  jejich  realizaci jak externími lektory, tak i lektory z řad zaměstnanců KÚ LK.

„Zdůrazňuji v dalším období potřebu vzdělávacích aktivit zejména pro nově  nastupující zaměstnance.  Trvalé vzdělávání je však nutné i pro zaměstnance nastupující do vedoucích pozic pro jejich rozvoj v oblastech nezbytných pro výkon veřejné správy,“ řekl mimo jiné Jiří Rulc.

Projekt je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také částečně z krajského  rozpočtu  s tím, že jeho základní premisou  je vzdělávání zaměstnanců  krajského úřadu a  vybraných obcí libereckého kraje. V projektu je celkem 14 klíčových vzdělávacích aktivit, z nichž  již jedna polovina byla v roce 2013 zrealizována.

V roce 2014 dojde k realizaci dalších vzdělávací akcí a to zejména školení k novému občanskému zákoníku, který svojí účinností zasáhne  každého zaměstnance.

Pro  výklad tohoto občanského zákoníku se podařilo zajistit externí lektory z řad předkladatelů samotného zákona. Očekáváme, že setkání se spoluautory zákoníku přispěje s určitostí ke kvalitě přednáškového cyklu, který naplánován na měsíc únor a březen 2014 v multimediálním sále  KÚLK,“ doplnil.

„Projekt je nyní ve své polovině, v dalším období hodlá Krajský úřad Libereckého kraje získat nejvyšší ocenění Národní ceny kvality ČR – titul Excelentní organizace,“ prozradil ředitel KÚ LK René Havlík a připomněl, že projekt definitivně skončí 31. prosince 2014.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588