Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj má nový ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

20. 03. 2013

 

S účinností 1. 4 2013 platí nový ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene, který vychází vstříc neziskovým organizacím, obcím a sdružení obcí u všech staveb u podélného uložení a křížení silničního pozemku.

Sazby v ceníku zůstávají beze změny, pouze  v případě, že žadatelem (investorem akce)  bude obec, neziskové organizace či sdružení obcí a obnoví po zásahu do vozovky povrch vozovky v celé šíři vozovky a délce zásahu dle podmínek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., tak bude sazba za celou stavbu 1 000 Kč, bez DPH. Obnova povrchu bude vždy prodloužena, (rozšířena) minimálně o 3 m na všechny strany od ukončení respektive hran zásahu do vozovky. Toto platí pouze u překopu vozovky, částečného překopu do ½ vozovky, uložení do vozovky a řízeného protlaku ve vozovce. Touto změnou chce Liberecký kraj vyjít vstříc obcím, kteří nebudou muset platit náklady za věcné břemeno v případě splnění podmínek správce komunikace. V poslední době se množily žádosti obcí o výjimky z úhrady ceny z ceníku, které zatěžovaly rozpočty obcí. U zbylých osob, zejména podnikatelských subjektů zůstávají sazby nezměněny.

Nově je v ceníku uvedena sazba za technické zařízení umístěné v rámci BESIP, konkrétně se jedná o vedení ke stacionárním měřičům rychlosti, informativním radarům, přechodům pro chodce apod. Od 1. 1. 2013 se mění výše daně z přidané hodnoty na 21 %.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588