Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se zajímá o výstavbu osmi větrných elektráren v okolí polské Bogatynie

23. 12. 2013

Zástupci Libereckého kraje, resortu životního prostředí a zemědělství,  náměstek hejtmana LK Josef Jadrný, vedoucí odboru Jitka Šádková a Petr Čech spolu se zástupkyní Mikroregionu Frýdlantsko Jitkou Doubnerovou, se 19. prosince zúčastnili veřejného projednání změny územního plánu města Bogatynia (místní části Bratków, Lutogniewice, Dzyaloszyn) na Městském úřadu Bogatynia.

Veřejné projednání vedl tajemník úřadu Daniel Fryc, který upozornil, že předmětem změny územního plánu jsou nové lokality pro budoucí umístění 8 větrných elektráren a plochy pro umístění fotovoltaických elektráren. 

„Bylo nám umožněno nahlédnout do mapových podkladů a zprávy o posouzení vlivů změny územního plánu na životní prostředí. Vymezené území v územním plánu se totiž dotýká České republiky v části obce Andělka,“ řekl náměstek hejtmana s tím, že v mapových podkladech byla vyznačena izolinie hlukového zatížení 50 dB pro zemědělskou krajinu (nezastavěné území) ve vztahu k hranici ČR.

„Z podkladů vyplývá, že Česká republika nebude dotčena hlukovou zátěží nad míru stanovenou limity,“ doplnila vedoucí odboru.

Na plochách přiléhající k hranici České republiky je rovněž navrženo umístění fotovoltaických elektráren.  Dle sdělení Daniela Fryce bude projektový záměr předmětem mezistátního posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci kterého bude Česká republika seznámena s uvedenými podklady.

Investorem budoucího záměru je společnost GEPOL s.r.o. Případné připomínky k projednávanému návrhu územního plánu je možné uplatnit v termínu do 22. ledna 2014.

„Vyžádali jsme si oficiálně další odborné materiály a situaci budeme nadále sledovat,“ zdůraznil Josef Jadrný.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588