Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Městskou galerii v Železném Brodě zaplnili učitelé SUPŠ sklářské

06. 03. 2013

 

Na sto padesát lidí se přišlo v závěru minulého týdne podívat na vernisáž výstavy, kterou uspořádala v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě místní Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská pod názvem "Učitelé po škole".

Účastníci se tak mohli na vlastní oči přesvědčit, co umějí udělat pedagogové sklářské školy ve svém volnu. Až do 31. března jsou zde k vidění díla různých uměleckých oborů - sklo, grafika, malba, šperk a objekty.

Právě pestrost výstavy vyzdvihla ve svém proslovu členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti Alena Losová, kterou na zahájení pozvali ředitelka školy Zdeňka Laštovičková a starosta města André Jakubička.

„Je to velice zajímavá a umělecky hodnotná výstava. Jsem ráda, že pedagogové zdejší školy mají možnost prezentovat své umění. Reprezentují tím nejen sami sebe, ale i vysokou uměleckou úroveň školy, kterou tímto propagují. Za to jim patří velký dík a obdiv,“ řekla mimo jiné Alena Losová.

 

Na výstavě se představili Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka školy, Jiří Doležal, Akad. mal. Ivana Houserová, Akad. mal. Břetislav Novák, Mgr. A. Jan Hásek, Emil Matějka, Bohumila Vacková, MgA. Martin Hlubuček, MgA. Anna Polanská, Jana Makalová, Lukáš Šulc, Iveta Šulcová, MgA. Jiří Kučera, MgA. Libor Doležal, MgA. Marcel Mochal, Mgr. Stanislav Janiga, MgA. Rebeka Krsková, Martina Strouhalová, MgA. Zuzana Kynčlová, MgA. Tomáš Košťál a MgA. Karolína Kopřivová

Otevřeno je v sobotu a v neděli 13–16 hodin, na požádání i ve všedních dnech v pracovní době Informačního a kulturního střediska.

 

Radní Alena Losová v roli zástupkyně zřizovatele středních škol a školských zařízení Libereckého kraje postupně navštěvuje jednotlivá školská zařízení, na nichž se seznamuje s vnitřní organizací, vybavením a se stavem budov. V rámci návštěv diskutuje se zaměstnanci i studenty. V minulém týdnu t Alena Losová navštívila například SUPŠ a VOŠ v Turnově, SOŠ v Liberci na Jablonecké ulici, a samozřejmě i zmíněnou SUPŠ sklářskou v Železném Brodě.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588