Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě začíná se zateplováním budov

23. 07. 2013

V sobotu 27. července se uzavře průjezd mezi hlavními budovami českolipské nemocnice a odstartuje dlouho očekávaná realizace projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“.

Oznámil to po jednání s členy Představenstva a Dozorní rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, se starosty Českolipska a lékaři a zaměstnanci NsP hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Tiskové konference o projektu se zúčastnili také MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva, Jaroslav Kratochvíl, pověřený řízením NsP, Hana Moudrá, předsedkyně DR a starostka České Lípy, Alena Losová, krajská radní, Alena Riegrová, vedoucí Odboru zdravotnictví KÚ LK, a jednatel a ředitel stavební společnosti Cl-EVANS Jan Neužil.

„Z jednání mimo jiné vyplynulo, že možnou cestou, jak Liberecký kraj bude moci nemocnici poskytnout dotaci, je pověření nemocnice ke službám obecného hospodářského zájmu ve všech zateplovaných objektech. Znamená to v praxi, že pověření bude platit třicet let, tedy že českolipská nemocnice má dlouhodobou perspektivu z pohledu kraje i nemocnice,“ řekl hejtman s tím, že pověření bude schvalovat Rada LK na svém zasedání 13. srpna. 

Podle něj je nyní důležité požádat pacienty a zaměstnance o velkou schovívavost a trpělivost, neboť v průběhu rekonstrukce bude omezen komfort pro obě strany.

 „Jiná varianta, než zateplování za provozu totiž není,“ zdůraznil Martin Půta.

Máme však příslib od zhotovitele, že zateplení bude dokončeno nikoliv za 18, ale za 13 měsíců,“ dodal.

Podle předsedkyně DR a starostky České Lípy Hany Moudré se ukázalo, že kraj, nemocnice, obce, zaměstnanci mohou a umějí spolupracovat.

„Naše nemocnice už má budoucnost. Věřím, že omezení pro pacienty bude co nejmenší a v co nejkratší době. Postupně se budou modernizovat další objekty a tak se komfort pro veřejnost i zaměstnance zase vrátí,“ podotkla Hana Moudrá.

Hejtman si na závěr návštěvy českolipské nemocnice prohlédl zdejší léčebnu dlouhodobě nemocných.

Viz také videozáznam

http://www.youtube.com/watch?v=_ppwybIaCi8&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

Fakta:

  1. Od dubna od června 2013 probíhala jednání mezi NsP ČL, Dozorčí radou společnosti a firmou CL-EVANS o nabídce snížení ceny z původních 123 670 740,- (s DPH 148 404 888 Kč) na cenu 98 543 000 Kč (s DPH 119 237 000 Kč). Dne 11. 7. 2013 byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou CL-EVANS, kde se obě strany dohodly na snížené ceně. Dle dodatku je termín pro dokončení zateplení stanoven na 18 měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo 27. 6. 2013.
  2. Způsobilé výdaje z celkové částky zateplení činí 47,41 mil.. Z této částky bude kryto buď 90%, tj. 42, 67 mil. z OPŽP a SR nebo jen 60%, tj. 28,5 mil.
  3. Na základě výše přiznané dotace pak NsP ČL požaduje na Libereckém kraji dofinancovat buď částku 76,57 mil. Kč, nebo 90,74 mil..
  4. V současné době je řešen způsob poskytnutí dotace  NsP ČL Libereckým krajem, aby tato dotace nebyla považována za nedovolenou veřejnou podporu. Možnou cestou je pověření nemocnice ke službám obecného hospodářského zájmu („Pověření“).  Pokud SFŽP uzná toto pověření nemocnice ke všem zdravotnickým službám realizovaných v zateplovaných objektech, pak by mohla výše dotace ze SFŽP dosáhnout právě 90%. Ovšem i tato cesta má však svá úskalí.
  5. Liberecký kraj nemůže poskytnout celou chybějící částku, která bude NsP chybět po započtení dotace od SFŽP, ale tato chybějící část bude muset být pokrácena koeficientem, který odpovídá komerčnímu využití zateplovaných objektů, což je cca 5%, tj. koeficient 0,95. Při krácení požadované částky od LK koeficientem 0,95 by mohl LK poskytnout NsP ČL dotaci pouze ve výši buď 72,74 mil. Kč, nebo 86,2 mil. Kč, aby nešlo o nedovolenou veřejnou podporu.
  6. Zbývající část (cca 4 mil. Kč) by nebylo možné řešit např. bezúročnou půjčkou od LK, ale NsP musí jednoznačně získat tyto finanční prostředky z jiných zdrojů (např. od obcí  ČL).
  7. Zároveň s investicí je nutné hradit i ztrátu z realizace služeb, ke kterým bude NsP pověřena „Pověřením“. Na rozdíl od původních výkladů, není dle výkladu EK z května 2013 nutné ztrátu z těchto služeb kompenzovat v plné výši. ÚOHS tedy navrhuje, aby kraj sloučil stávající pověření na pohotovosti a záchytné služby do nového celkového pověření, nicméně aby výši kompenzace ztrát ze služeb obecného hospodářského zájmu byla limitována částkou, která odpovídá té, kterou již nyní kraj platí, tj. cca 3 mil. Kč. (1 189 720 Kč záchytka, 1 652 700 Kč pohotovost)
  8. V rozpočtu resortu zdravotnictví je na rok 2013 rezervována částka 50 mil. Tzn., že v roce 2014 měl LK dofinancovat buď 22,74 mil. Kč, nebo 36,2 mil. Kč.  Kč.

Dle harmonogramu by v roce 2013 mělo být prostavěno 49 mil Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588