Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Osobnosti Pavel Tigrid a Josef Vaněk se stali novými Čestnými občany města Semily

16. 12. 2013

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svém jednání dne 9. prosince 2013 udělení titulu „Čestný občan města Semily“  dvěma významným osobnostem těsně spjatým s městem Semily – Pavlu Tigridovi, dr.h.c. (in memoriam) a Josefu Vaňkovi (in memoriam). Podnět na udělení čestného občanství  zpracoval a předložil Mgr. Miloš Plachta, emeritní ředitel Gymnázia I. Olbrachta v Semilech.  Z jeho přípisu krátce vyjímáme:

Pavel Tigrid, významný český spisovatel, publicista, politik a bojovník proti komunismu, pocházel z rodu Schönfeldů, v Semilech vyrůstal a chodil do základní školy, kde vznikla i jeho přezdívka Tigrid. Na Semily vždy rád vzpomínal a navracel se sem.

Josef Vaněk, semilský vynálezce, továrník a odbojář, byl neúnavným pracovitým člověkem, který celý svůj život prožil v Semilech, několikráte začínal od úplné nuly, ale svojí pílí se nakonec propracoval až k otevření továrny v dnešních Kruhách. Aktivně se zapojil do protifašistického odboje a za svou vlast nakonec položil i svůj život.

„Oba oceněné spojuje boj proti totalitě a nezlomná vytrvalost. Pavel Tigrid strávil většinu života v emigraci, v komunistickém Československu byl za svoji protikomunistickou činnost odsouzen k mnohaletému trestu odnětí svobody. Přesto do posledních chvil tvořil a byl platný nově vznikající demokratické společnosti. Josef Vaněk byl zdatným vynálezcem a obchodníkem, který Evropu zaplavil mechanickými automaty do té doby nevídanými. Ačkoli ne vlastní vinou zkrachoval, dokázal opět postavit velkou firmu. Jak vytrvalý byl podnikatel, tak velká byla jeho nenávist k nesvobodě. Za boj proti fašistickým okupantům zaplatil životem.“ doplnil Jan Farský, starosta města.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588