Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Otevřené a férové soutěže začaly šetřit kraji peníze

21. 03. 2013

 

Značných finančních úspor dosáhl Liberecký kraj při soutěžení veřejných zakázek. A to především z důvodu, že nové vedení přestalo využívat služeb externích administrátorů. „Máme plně kompetentní a fungující tým, který dokáže administrovat veřejné zakázky zcela efektivně. Nevidím důvod, proč by Liberecký kraj měl vydávat finance na služby, které musí zvládnout sám,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana (řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky).

Nižší konečné ceny se dosáhne především vhodným uveřejňováním na profilu zadavatele či oslovováním širšího počtu uchazečů. Zatím u 16 zakázek (v hodnotě 74.639.114,- Kč) byly úspory ve výši 25.832.529,- Kč (34,6 % z předpokládané hodnoty zakázek). Tyto peníze mohou být nadále využity na realizaci dalších projektů.

Jako příklad můžeme uvést zakázku na projektovou dokumentaci Domov pro osoby se zdravotním postižením (Nový Bor I, Nový Bor II, Cvikov) – předpokládaná hodnota zakázky činila 3.419.500,-Kč. Bylo podáno 19 nabídek, přičemž vítězný uchazeč dodá projektovou dokumentaci za 1.033.500,-Kč bez DPH. Úspora je tedy 2.386.000,-Kč (75%).

Dále, projekty revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu spolu s rekonstrukcí čtyř mostů v celkové předpokládané hodnotě 34.136.964,-Kč, nakonec důsledným soutěžením přinesly úsporu 14.728.214,-Kč (43 %).

„Věřím, že se nám bude dařit takto efektivně soutěžit i nadále,“ dodal Marek Pieter.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588