Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přírodní areál Jedličkova ústavu se začne revitalizovat

19. 09. 2013

Rada LK schválila na svém zasedání nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity“, a to uchazeče MAXI Group s.r.o., Praha, za nabídkovou cenu 3.144.361,56 Kč bez DPH, 3.804.677,56 Kč včetně DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 6.000.000 Kč bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky je podle radního Petra Tulpy rekonstrukce stávajících objektů v areálu zahrad Jedličkova ústavu. Jedná se o rekonstrukci a vybavení sportovního hřiště, opravu a vybavení kamenné tvrze, opravu a vybavení jeviště a hlediště, úpravu terénu a výstavbu nové opěrné fabionové zdi, opravu chodníků a ostatních ploch, výstavbu sociálního zařízení a inženýrské sítě.  Pozornost je třeba věnovat i vzrostlým stromům v areálu.

Projekt „Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výběrové řízení bylo předloženo řídícímu orgánu (Úřad regionální rady regionu soudržnosti severovýchod) na kontrolu před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Administrativní kontrola této zakázky trvala přibližně 10 týdnů s výsledkem, že kraji budou uloženy sankce v případě podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, a to z toho důvodu, že Liberecký kraj dle názoru kontrolního orgánu porušil zásadu rovného chování. Proti tomuto rozhodnutí podal Liberecký kraj jako zadavatel námitky, které byly shledány jako důvodné, bylo jim vyhověno v plném rozsahu a udělení korekce bylo zrušeno.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude v předloženém návrhu smlouvy o dílo posunut termín realizace díla. Nejzazším termínem pro předání díla je 15. srpen 2014.

Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=dFv3Afb95Ss&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588