Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt Lubahn zlepší podmínky pro cestující na nádražích v Liberci a Varnsdorfu

18. 09. 2013

Atraktivnější přeshraniční spojení v Euroregionu Nisa přinesou investice do drážní infrastruktury v rámci česko-německého projektu Lubahn. Na českém území půjdou na rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.  Slavnostního zahájení se zúčastnili hejtman LK Martin Půta, Mojmír Nejezchleb, náměstek pro modernizaci SŽDC, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, jednatel německé společnosti ISUP Peter Franz, Martin Havelka náměstek stavební společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a další hosté. Stavba nástupiště v Liberci bude hotova do 30. listopadu letošního roku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkové předpokládané náklady ve výši 2,33 mil. eur (cca 60 mil. Kč) se podařilo výrazně snížit po vysoutěžení všech veřejných zakázek, úpravy na českém území (Liberec, Varnsdorf) tak vyjdou na 24,3 mil. Kč. Provede je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Stavba řeší na českém území úpravy infrastruktury ve dvou železničních stanicích. V Liberci proběhne rekonstrukce ostrovního nástupiště č. 5, včetně nástupištního přístřešku. V přilehlých staničních kolejích č. 107 a 111 se zrekonstruuje železniční svršek, práce dále zahrnují sanaci železničního spodku, odvodnění tělesa železničního spodku a zastřešení nástupiště, zvýšení únosnosti kleneb stávajících podchodů. Kromě toho se provedou přeložky zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých sítí a zařízení. Zvýšení nástupištní hrany si vyžádá úpravu osobního výtahu a prodloužení schodiště na výstupech z podchodů. V rámci stavby dojde také k demolici nevyužívaného útulku Českých drah na jižním konci nástupiště a odstranění nefunkčních služebních výtahů.

Druhým místem je oblast starého nádraží ve Varnsdorfu, kde bude zřízena nová železniční zastávka. V rámci stavby dojde k vybudování vnějšího úrovňového nástupiště o délce 45 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem přilehlé koleje. V místě nástupiště se zrekonstruuje železniční svršek a spodek a vybuduje se odvodnění koleje č. 1. Součástí stavby bude též zkrácení koleje č. 2. Kromě toho dojde ke zrušení stávajícího přejezdu v km 12,141, místo kterého se vybuduje nový železniční přechod v km 12,288 a navazující komunikace pro pěší. Nové nástupiště získá osvětlení, část drážního prostoru se navíc oplotí.

 

Na německé straně pak projekt Lubahn počítá s rekonstrukcí 3. nástupiště ve stanici Mittelherwigsdorf, která leží v úseku mezi Žitavou (Zittau) a Varnsdorfem.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588