Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Radní Ivana Hujerová: Aktualizujeme Program rozvoje Libereckého kraje a stojíme o vaši pomoc…

06. 03. 2013

 

Zeptali jsme se Ivany Hujerové, členky Rady LK, pověřené řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Na čem v současné době pracuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů?

Kromě běžných činností odboru začínáme velmi intenzivně pracovat na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2014-2020. Jedná se o střednědobý strategický dokument, který říká, jakých cílů chceme dosáhnout a jaké prostředky k tomu použijeme. Ale jakýkoliv dokument, který nebude připomínkován a podpořen zkušeností a přáním lidí z území celého kraje, nebude mít tu správnou váhu. Občané kraje si musejí uvědomit, že oni sami mohou dát podobu svému životu a své právo podílet se na správě věcí veřejných mohou, mimo jiné samozřejmě, využít právě při tvorbě a úpravách rozvojových dokumentů.

A není problém v tom, že si lidé řeknou: Já něco navrhnu, ale stejně to neprojde! Zaobíráte se každým podnětem?

Program rozvoje kraje pořizuje samospráva kraje a všichni členové Rady Libereckého kraje jsou lidé, kteří přišli z obcí a měst, kde pracovali většinou na obecních úřadech a všichni to naštěstí máme stejně – jsme zvyklí spoluobčanům naslouchat. Není to samozřejmě úplně jednoduché, připomínek a podnětů, které se k nám dostávají, je velmi mnoho. Ale snažíme se, a zatím se nám to daří, nejenom reagovat na jakýkoliv podnět, ale také v rámci možností a to musím zdůraznit – v rámci možností – pracovat s připomínkami tak, abychom je přenesli nejen do rozvojových programů kraje, ale hlavně do každodenní práce, ale i praxe.

Samospráva kraje se o Program rozvoje Libereckého kraje opírá při rozhodování, co bude v následujících letech podporovat a kam bude směřovat finanční podporu. Pro veřejnost je přínosem to, že má jasno, co chce Kraj podporovat a to umožňuje usměrňovat záměry a projekty. Pokud se tedy chci zapojit do aktualizace programu rozvoje kraje, co mám udělat?

Zapojit se můžete jako občan, obec, mikroregion, jako nezisková organizace nebo podnikatel a to tím, že se s námi podělíte o to, co byste chtěli dělat – máte jakýkoliv záměr z oblasti dopravy, životního prostředí, vzdělávání, cestovního ruchu atd. zatím jen v hlavě, nebo už v šuplíku? V současné době zahajujeme sběr záměrů do naší databáze, která se stane jedním z podkladů pro směrování rozvoje kraje. Formulář pro vyplnění základních údajů najdete na: www.kraj-lbc.cz/prlk.

Budou v rámci prací na aktualizaci Programu rozvoje opět fungovat pracovní skupiny, které umožňují do rozhodování zapojit veřejnost?

Ano, pracovní skupiny jsou již ustanoveny: podnikání a inovace, výzkum a vývoj - cestovní ruch - vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost - zdravotnictví, zdravý životní styl - sociální služby - sport, kultura a památková péče - bezpečnost obyvatel - technická infrastruktura a ICT – doprava - životní prostředí – města - venkov a hospodářsky slabé oblasti - veřejná správa, občanská společnost a rozvoj území. Každý občan, kterému na budoucnosti našeho kraje záleží, a který chce o problémech kraje diskutovat a navrhovat řešení, se může zaregistrovat do libovolné skupiny na adrese: www.kraj-lbc.cz/prlk. Nahlásit se můžete i telefonicky u paní Ivany Pecháčkové - tel. 485 226 572. Pracovat začneme již v dubnu…

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588