Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavbou roku Libereckého kraje je Hotel Port u Máchova jezera

19. 09. 2013

Stavbou roku Libereckého kraje i nejsympatičtějším stavebním počinem je hotel Port od Máchova jezera.  Na jeho vítězství v anketě se shodla jak odborná porota, která jeho rekonstrukci a dostavbu ocenila Cenou Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c v roce 2013, tak široká veřejnost, která počtem 386 hlasů rozhodla o jeho vítězství v kategorii Cena sympatie. V Ceně sympatie hlasovalo letos rekordních 1394 lidí. 

Letošní 9. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje byl rekordní! Přihlásilo se 15 staveb a návrhů, do kategorie Sympatie hlasovalo 1394 lidí a byly uděleny 3 zvláštní ceny navíc. Ceny předávali hejtman LK Martin Půta a radní Ivana Hujerová.

Ocenění nejlepších žáků škol stavebního charakteru předala  14 studentům a  a učňům radní pro školství Alena Losová.

„Bylo nominováno jedenáct staveb do hlavní ceny Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c 2013, dvě do ceny Dr. Ing. Ješe 2013 a dvě do ceny Junior 2013. Celé léto měla široká veřejnost možnost hlasovat pro nejsympatičtější stavbu, kam byly zařazeny stavby a návrhy ze všech kategorií,“ informovala členka Rady LK Ivana Hujerová, jejíž resort soutěž o Stavbu roku Libereckého kraje pořádá.

Porota složená z odborníků ve stavebnictví a vedoucích úředníků Krajského úřadu Libereckého kraje navštívila všechny přihlášené stavby a důkladně si je prohlédla.

„Do letošního ročníku byly přihlášeny stavby typově velmi rozdílné a tak měla porota nelehký úkol při rozhodování. I proto byly předány i zvláštní ocenění poroty, předsedkyně poroty a sám pan hejtman udělil vlastní ocenění,“ dodala Hujerová.

 

Výsledky 9. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje:

 

Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c 2013

 1. Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT, Doksy (Regata Čechy a. s.)
 2. Budova L na Technické univerzitě v Liberci (Technická univerzita v Liberci)
 3. Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem (Syner s. r. o.)

 

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013

Komplex roubených staveb Černá, Rváčov (Jaroslav Krček)

 

Cena Junior 2013

Jiří Macháček – Caffé all orizzonte

 

Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2013

 1. Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT, Doksy – 386 hlasů (Regata Čechy a. s.)
 2. Přístavba městského bazénu, Liberec – 356 hlasů (Syner s. r. o.)
 3. Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny (družstvo PLP Invest)

 

Osobnost stavebnictví Libereckého kraje

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

 

Zvláštní cena poroty soutěže 2013

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem (Syner s. r. o.)

 

Cena předsedkyně poroty

Löblova vila, Jablonec nad Nisou (ASANO spol. s. r. o.)

 

Zvláštní cena hejtmana Libereckého kraje

Výstavba nové mateřské školy v Raspenavě (Ještědská stavební společnost spol. s. r. o.)

 

Soutěž Stavba roku Libereckého kraje se vyhlašuje v těchto kategoriích: Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c 2013, Cena Ing. Dr. Ješe 2013, Cena Junior, Cena Sympatie občanů Libereckého kraje a letos nově také cena Osobnost stavebnictví Libereckého kraje.

 

V rámci slavnostního vyhodnocení 9. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konala konference „Stavební fórum 2013“.

„Na konferenci byla prezentována témata oboru stavebnictví v ČR, informace o úspoře energií a s tím spojená legislativa. Nechyběly ani informace o investičních akcích kraje, novém programovacím období EU 2014-2020 a krátká prezentace o přeshraničním projektu o podstávkových domech.,“ uvedla radní Ivana Hujerová.

 

Liberecký kraj také ocenil úspěšné studenty středních škol a učilišť se zaměřením na stavebnictví. Studenti byli oceněni za velmi dobré teoretické vědomosti, výborné výsledky v praxi, za skvělou prezentaci škol na soutěžích, ale třeba i za dobrou docházku. „Zájem o odborné učňovské obory klesá a tak tímto oceněním motivujeme studenty k zájmu o obor,“ uvedla členka Rady LK Alena Losová, která studentům diplomy předala.

 

A jak hodnotí průběh soutěže člen poroty Ing. Zdeněk Koch?

Letošní ročník z hlediska posouzení a vyhodnocení jednotlivých staveb byl velmi náročný. V hlavní kategorii se sešlo 11 staveb naprosto odlišného charakteru. Stavby byly tak rozdílné svým charakterem, že bylo velice obtížné najít společná hodnotící kritéria a nebylo možné srovnávat nesrovnatelné. Pro vysvětlení zkusím v následujícím textu vystihnout a popsat podstatné charakteristiky jednotlivých staveb, včetně jejich výjimečnosti a hlavních hodnot.

 

 1. Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod Ralskem – přihlašovatel: SYNER s. r. o.

Projekt výstavby neutralizační a dekontaminační stanice je výjimečný jak svojí technologií, která nemá ve světě obdoby a byla vyvinuta ve spolupráci technického týmu stanice a vysoké školy Chemicko- technologické v Praze. Na základě této spolupráce a výzkumu byl zpracován ojedinělý projekt, který byl bezchybně realizován stavební společností Syner s.r.o. Projekt a stavba mají nedocenitelný ekologický význam pro celou společnost nejen v ČR.

 1. Přístavba městského bazénu – přihlašovatel: SYNER s. r. o.

Přístavba výukového bazénu, saunové části a potápěčské věže bezprostředně navazují na původní plavecký bazén tak, že místo má v současnosti charakter dokonale využívané sportovní plochy. Součástí stavby jsou i náročné technologie pro provoz a údržbu všech těchto zařízení.

 1. Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT, Doksy – přihlašovatel: Regata Čechy a. s.

Po architektonické stránce dokonale a citlivě navržená dostavba původní budovy z roku 1931 postavené v duchu funkcionalizmu. Nová dostavba plně respektuje původní stavbu a přesto, že objemově je podstatně rozsáhlejší a technologicky náročnější, původní stavbu pouze citlivě doplňuje a rozšiřuje její možnosti, funkčnost a obslužnost zákazníků a hostů.

 1. Výstavba nové mateřské školy v Raspenavě - přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Nová mateřská škola byla navržena na místě původní školy zničené povodní v roce 2010. Nová mateřská škola má veškeré potřebné zázemí ke svému provozu a architektonické řešení celého komplexu, včetně vstupní a administrativní dvoupodlažní budovy, je velmi zajímavé a účelné.

 1. Löblova vila, Jablonec nad Nisou - přihlašovatel: ASANO spol. s r. o.

Velmi kvalitní a účelná rekonstrukce budovy zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České Republiky. Po skončené rekonstrukci je celá stavba hojně využívána i širokou veřejností.

 1. Budova L TUL – přihlašovatel: Technická univerzita Liberec

Významná část celého areálu Technické university Liberec. Po architektonické stránce velice citlivě navržená a usazená stavba s ohledem na okolní přírodu i okolní zástavbu. Vlastní provedení stavby, se zřetelem k její technické náročnosti, včetně technologických zařízení laboratoří, které jsou nedílnou součástí stavby, je na požadované úrovni kvality.

 1. Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny - přihlašovatel: družstvo PLP INVEST

Klasická rekonstrukce původní stavby a zařízení, tak aby vyhovovaly současným požadavkům.     

 

Ocenění nejlepších žáků škol stavebního charakteru získalo 14 studentů a učňů, kteří obdrželi z rukou radní pro školství Aleny Losové finanční odměnu, věcný dar a diplom.

Ocenění:

                        Integrovaná střední škola v Semilech

 • Tomáš Kvitus
 • Petr Vaněk
 • Martin Neoproud

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

 • Kryštof Nájemník
 • Marek Kubát

Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Česká Lípa

 • Stanislav Lízner
 • Marek Truchlík
 • Miroslav Mokrý

Střední průmyslová škola stavební, Liberec

 • Jiří Žalský
 • Patrik Zelenka
 • Anna Zákoucká

Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec

 • Lukáš Kopecký
 • Martin Kumprecht
 • Milan Skořepa

 


Telefon: 485226302
Mobil: 739541588