Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Transformace pobytového zařízení pro zdravotně postižené v Mařenicích začíná

20. 03. 2013

 

 

 Rada LK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace".

Jedná se o nejvhodnější nabídku pro část A (Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace - Nový Bor I) od uchazeče Ing. Radko Vondra, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 327.500 Kč bez DPH, 393.000 Kč včetně DPH.

Dále o nejvhodnější nabídku pro část B (Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace - Nový Bor II) od uchazeče MS architektura a design s.r.o., Ostrava, za nabídkovou cenu 258.500 Kč bez DPH, 310.200 Kč včetně DPH.

A o nejvhodnější nabídku pro část C (Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace - Cvikov) od uchazeče Ing. Radko Vondra, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 447.500,- Kč bez DPH, 537.000 Kč včetně DPH.

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor, které jsou součástí investiční akce, která je spolufinancována v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita.

Předpokládaná hodnota VZ:    

-          předpokládaná hodnota části A        1.063.000,- Kč bez DPH,

-          předpokládaná hodnota části B            765.500,- Kč bez DPH,

-          předpokládaná hodnota části C         1.591.000,- Kč bez DPH.  (viz také příloha)

Finanční prostředky k realizaci zakázky:

Financování zakázky bude zajištěno z kapitoly 92302 Spolufinancování EU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588