Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Turistická sezóna na státních hradech a zámcích Libereckého kraje bude hodně pestrá

21. 03. 2013

 

Vznik ÚPS a její cíle:

K 1. 1. 2013 došlo k zásadním organizačním změnám ve struktuře Národního památkového ústavu. Z důvodu šetření veřejných prostředků, ale zároveň s posláním ochrany a podpory národního kulturního dědictví dochází v organizaci NPÚ k největším změnám od roku 2003.

                Jedním z cílů reorganizace je vytvoření skutečně funkčního generálního ředitelství jako řídícího centra celé instituce a administrativní oddělení řízení odborné památkové péče a správ památkových objektů zpřístupněných veřejnosti v rámci stále jedinéstátní příspěvkové organizace NPÚ. Systém tří sekcí nadefinovaných Statutem NPÚ zůstává na úrovni generálního ředitelství i nadále zachován – sekce památkové péče, sekce správ památkových objektů a sekce provozně ekonomická, zajišťující podpůrné činnosti pro obě základní činnosti NPÚ. V regionálních pracovištích je po restrukturalizaci NPÚ odborná památková péče prováděná Národním památkovým ústavem ze zákona o státní památkové péči i nadále zajišťovaná územními odbornými pracovišti se sídly v jednotlivých krajích, správa památek zpřístupněných veřejnosti, kterých je více než 100, je řízena ze čtyř nově vzniklých pracovišť – tzv. územních památkových správ.

                Jednou ze čtyř nově vzniklých územních památkových správ je územní památková správa na Sychrově, která spravuje 18 památkových objektů v krajích Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém. Jedná se konkrétně o tyto objekty:

Liberecký kraj: SH Bezděz, SH Grabštejn, SZaH Frýdlant, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SH Trosky, SZ Sychrov, SZ Zákupy. Královéhradecký kraj: SZ Hrádek u Nechanic, SZ Ratibořice, SZ Náchod, Hospital Kuks, SZ Opočno. Pardubický kraj: SH Litice, SZ Litomyšl, SH Kunětická hora, SZ Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina.

Hlavní poslaní ÚPS na Sychrově spočívá v příkladné správě památkových objektů a mobiliárních fondů, které jsou v nich deponované. Současně musí hledat nové přístupy k ekonomickému využívání svěřeného státního majetku při dodržování a respektování všech podmínek památkové ochrany, a to se zaměřením především na kulturní, společenské a výchovně vzdělávací využití, čímž by aktivně přispívala k jeho udržitelnému rozvoji.

                První čtvrtletí roku 2013 s sebou přineslo činnosti, které jsou především v obecné rovině organizace a řízení nasměrovány do sjednocování struktury a nastavování standardů, které mají přispět k vytvoření a řízení nového kvalitního a dobře fungujícího pracovního týmu.

                Velká pozornost byla na objektech věnována zejména přípravě nadcházející turistické sezóny, kulturních akcí a zapojení do projektu tzv. Oživlých památek. V roce 2013 se mohou návštěvníci těšit na tato témata: Jarní větrání, Půdy, krovy, aneb jak se stavělo, Památky všemi smysly, Zločiny na hradech a zámcích, Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje, Sportovní výkony šlechty, Zimní radovánky – karnevaly, masopust a koulování. Stejně jako v minulých letech se mohou návštěvníci hradů a zámků těšit na Hradozámeckou noc, která proběhne 31. 8. (více na www.hradozameckanoc.cz). Již tradičně se památkové objekty ve správě NPÚ připojí k celorepublikovým akcím: Mezinárodní den památek a historických sídel (18.4.-20.4. /21.4.), Noc kostelů (24.5.), Dny evropského dědictví (7.–15. 9.), Víkend otevřených zahrad (8.–9.6.)

                Některé z objektů se zapojí do mimořádného projektu Národního památkového ústavu, kterým je Rok francouzské kultury. V rámci tohoto roku bude na památkách nejenom ve správě NPÚ uspořádána řada výstav a doprovodných akcí, které vyvrcholí výstavou FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ - Dědictví šlechty. Rohanové, francouzské rody a země Koruny české, která bude potěšením pro frankofily i pro milovníky umění. V návaznosti na dosavadní realizace výstav, zaměřených na dějiny šlechtických rodů Rožmberků a Pernštejnů, se tento výstavní projekt uskuteční ve spolupráci se Správou Pražského hradu v tzv. Císařské konírně a potrvá od 22. listopadu 2013 do 23. února 2014. Nad projektem převzali záštitu ministryně kultury České republiky Alena Hanáková, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

                Na tomto projektu spolupracuje územní památková správa na Sychrově velice úzce právě s Libereckým krajem. Spolupráce s  Libereckým krajem je jak v oblasti památkové péče, tak i v oblasti cestovního ruchu na nadstandardní úrovni, o čemž mimo jiné svědčí i pořádání společných tiskových konferencí a společná témata cestovního ruchu. V rámci cestovního ruchu se spolupráce promítá i do práce s dětmi a mládeží (např. projekty typu Namaluj si svůj hrad,…), při pořádání odborných seminářů (Život s památkami), v rámci publikační činnosti (díky podpoře ze strany Libereckého kraje vznikla řada publikací NPÚ).

Novinky na prohlídkových trasách objektů v Libereckém kraji: 

                Na Grabštejně se mohou návštěvníci v letošním roce těšit na další rozšíření prohlídkové trasy, tentokrát o místnosti bytu panského nadlesního, jenž byl obnoven ve stejných prostorách, ve kterých jej zmiňuje inventář z počátku 20. století. Byt se skládá ze vstupní chodby vyzdobené loveckými trofejemi, ze které mohou návštěvníci nahlédnout na dobovou toaletu, do spižírny se zásobami potravin a ulovenou zvěří a především do kuchyně připomínající svým zařízením časy našich babiček a prababiček. Prohlídka dále pokračuje do ložnice a do parádního pokoje, který nadlesnímu sloužil k přijímání návštěv i jako pracovna. Poslední místností bytu je lovecká chodba, vyzdobená nejen jeleními a srnčími trofejemi a rytinami s loveckou tematikou, ale také sbírkou vzácné žitavské kameniny.

                Na Hrubém Rohozci budou v létě znovu otevřeny biliárový sál a chodba k oratoři, neboť v té době skončí obnova historických výmaleb těchto prostor, zabílených po zestátnění zámku.

                Na Lemberku budou v letošním roce pokračovat instalační práce jak v prvním, tak i v druhém patře. V prvním patře byla ukončena stavební obnova tzv. clam-gallasovského apartmá (obytné pokoje poslední majitelky), které bude nyní následně zařizováno původními obrazy, nábytkem a dalšími předměty. Ve druhém patře vzniká expozice šlechtických interiérů od konce 18. století (klasicismus) do počátku 20. století (kubismus). Samotné zpřístupnění nových prostor v obou patrech je však plánováno až na další sezóny.

                Na Zákupech pokračuje reinstalace zámeckých interiérů podle historických inventářů do podoby, jakou měly ve 3. čtvrtině 19. století, kdy sloužily jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky. Na letošní rok je plánováno zrestaurování několika kusů původního sedacího nábytku z apartmá císařského páru a převěšení většiny původních obrazů na místa, kde je uvádějí historické inventáře.

               

Další novinky na objektech:

                Na Frýdlantě bude od 1.5.2013 do 30.9.2013 součástí hradní expozice prezentace mimořádně vzácné knihy "Popis Egypta", která vznikla na základě Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798-1801. Tehdy Napoleon vzal s sebou také na 150 vědců, kteří studovali a popisovali Egypt a později své poznatky soustředili do vydané encyklopedie. (akce v rámci Roku francouzské kultury)

                Na Bezdězu se dokončuje podstřeší manského paláce na druhém nádvoří hradu. V letošním roce se Bezděz opět připojuje do projektu „Noc hradních kaplí“.

                Sychrov se stává hlavním nositelem akcí v rámci Roku francouzské kultury – viz přehled akcí, od 1.7. prohlídkový okruh věnovaný historii stolničení – „Stůl všední a stůl sváteční v zámku i v paláci“

                Na Troskách dochází ke změně otevírací doby:

 

duben, říjen

soboty, neděle a svátky

9.00 - 16.00

květen až srpen

denně mimo pondělí

9.00 - 17.30

září

denně mimo pondělí

9.00 - 16.00

Aktuálně: Hrad Trosky je otevřený denně od úterý do neděle a nově také ve vybrané pondělky (15/7, 29/7, 12/8, a 26/8 2013) od 9:00 do 17:30 hodin.

Zahájení sezóny 2013, věrnostní programy:

 

Zahájení sezóny 2013 na objektech ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově je v pátek 29. 3. 2013. Termín byl zvolen s ohledem na školní prázdniny – věříme, že možnost navštívit naše objekty již v pátek ocení právě rodiče s dětmi, ale také ti návštěvníci, kteří si chtějí období Velikonoc zpestřit výletem za poznáním a kulturou. Na objektech ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově se nezvyšuje vstupné.

Hlavní věrnostní program - 5+1 vstup zdarma – sbírání razítek do papírového pasu.Hlavní zážitková cena – jízda historickým autem (Praga Piccolo) z Mníšku pod Brdy na Konopiště, prohlídky obou zámků, focení na památku, občerstvení.

Soutěž – Sestavte si svůj svět – "puzzle" magnetky - Jednotlivé dílky jsou k dostání na významných turistických místech, ve sběratelské soutěži je možné vyhrát přes 200 cen, magnetky mají na zadní straně soutěžní kód.Staňte se hradním pánem! – na nejúspěšnějšího sběratele v roce 2013 opět čeká víkendový pobyt pro celou rodinu na hradě Svojanov. Soutěž bude vyhodnocena 2 x – a to k 31. 7. 2013 a k 31. 12. 2013. Navíc 50 nejúspěšnějších sběratelů za rok 2013 obdrží:a/ 1–5 místo: celoroční vstupenku na všechny památkové objekty ve správě NPÚ na rok 2014, b/ 6–25 místo: katalog výstavy NPÚ – Pernštejnové a jejich doba, c/ 26–50 místo: knihu sběratele pohlednic Egona Wienera – Rub a líc mých pohlednic. Za každých 15 přihlášených kódů získá sběratel neprodejnou bonusovou magnetku. Prodejní cena magnetky – 30 Kč – je jednotná na všech objektech. NPÚ zastřešuje tuto poznávací a soutěžní hru a ceny do soutěže, které NPÚ věnuje, platí pro návštěvníky všech objektů bez rozdílu, kdo je vlastníkem či provozovatelem památky. Více zde: www.sestavsisvujsvet.cz

Publikační činnost NPÚ, ÚPS na Sychrově - anotace publikací:

Tregl, Vladimír a Weiss, Petr, Gallasové a Clam-Gallasové v severních Čechách, Vega-L Ivan Ulrych, Nymburk, 2011, ISBN: 9788087275504, 20 stran.

 

Brožura formátu A4 v chronologickém sledu seznamuje se všemi vlastníky hradu a zámku Frýdlant, ale i dalšími državami rodu Gallasů a Clam-Gallasů. Stručné kapitoly doplňuje bohatá fotografická příloha, která se váže ke každé popisované osobnosti rodu (příbuzní, dobové pohledy na ostatní panství, zájmy, architektura apod.). V závěru je zařazena aktuální prezentace tří památkových objektů z někdejšího vlastnictví Clam-Gallasů, které jsou přístupné veřejnosti (Frýdlant, Grabštejn, Lemberk). Publikace otevírá novou ediční řadu brožur v jednotném grafickém provedení i formátu mapujících osudy šlechtických rodů a jejich sídel přístupných pro veřejnost.

 

Tregl, Vladimír a Weiss, Petr, Hrubý Rohozec a rody Des Fours a Des Fours Walderode, Vega-L Ivan Ulrych, Nymburk, 2012, ISBN: 9788087275610, 24 stran.

 

Druhá publikace s bohatou obrazovou přílohou z nové ediční řady tiskovin o šlechtických rodech na území Libereckého kraje otevírá osudy rodu Des Fours a Des Fours Walderode úzce spojeného se zámkem Hrubý Rohozec. Texty zahrnují časový přehled majitelů s vyzdvižením nejdůležitějších informací o jejich činnosti ve vztahu k severočeskému regionu, stejně tak k dějinám a architektuře jimi využívaných sídel. Závěr brožury je věnován prezentaci hruborohozeckého zámku a jeho interiérům, jež získávají od roku 2008 původní podobu.

 

Záměrem NPÚ, ÚPS na Sychrově je pokračovat v této řadě publikací také v obou východočeských krajích (Královehradecký, Pardubický), jejichž vybrané státní památkové objekty rovněž od roku 2013 spravuje.

 

Kolektiv autorů (Achenbrenner, Martin; Černá, Renata; Kadlec, Miloš; Pavlíková, Jana; Tregl, Vladimír; Weiss, Petr), Interiéry hradů a zámků v Libereckém kraji a historie jejich zpřístupňování, NPÚ ÚOP v Liberci v nakl. Vega-L, Liberec, 2012, ISBN: 9788090485280, 135 stran.

 

Kniha mapuje historii zpřístupňování šestice hradů a zámků v Libereckém kraji ve správě NPÚ. Mnohé z nich spojují osobnosti někdejších majitelů, ale také podobný vývoj po druhé světové válce. Všech šest hradů a zámků představuje učebnici dobového přístupu k prezentaci historických památek, v nichž se zachovalo ve větší či menší míře dobové zařízení i předměty z nezpřístupněných památek. Spojnicí v jejich novodobé historii, které se publikace věnuje, bylo vyřazování a odvozy původního mobiliáře i proměny interiérů podle dobových trendů, mezi nimiž měly v letech 1948-1989 místo ideologické myšlenky vládnoucí garnitury. Nezbytný prostor je v knize věnován také uvolnění společenských poměrů v České republice v roce 1989, jež umožnilo očištění historických památek od politických vlivů a odstartovalo dříve či později jejich obnovu, i metodologii v oblasti prezentace historických interiérů se zaměřením na detailní poznání archivní dokumentace, na jejímž základě jsou teprve expozice vytvářeny. 

 

Akce 2013 – Hrady a zámky Liberecký kraj

 

SH Bezděz (www.hrad-bezdez.eu)

13.-14.4. Mezinárodní „Den památek“ - Zpřístupnění ochozu kaple

25.5. Ve stínu májové noci, aneb „Noc hradních kaplí“

Zač. od 19:00 hodin  do 23:00 hodin, kaple nasvícená svíčkami, výhled z věže do noční krajiny,

Vstupné: 100,- Kč, děti do 15let 50,-Kč (věž, kaple, hudební a šermířské vystoupení), baterky s sebou!            ( občerstvení zajištěno)           

5.-7.7. 3 dny ve středověku   VSŠ Askalon,

zač. vystoupení: 11,00h; 12,30h; 14,00h; 15,30h;    občerstvení zajištěno 

13.-14.7. Šermířské rozvernosti    SSŠ a divadla Bibus Spiritus

zač. vystoupení: 11,00h; 12,30h; 14,00h; 15,30h;    občerstvení zajištěno 

23.-31.7. Šermířské oživení   VSŠ Askalon

zač. vystoupení: 11,00h; 12,30h; 14,00h; 15,30h;    občerstvení zajištěno

3.- 4.8. Rytířské turnaje SHŠ Allgor

Časy turnajů: 11:00h.; 12:45h.;14:00h.; 15:15h.       občerstvení zajištěno 

1.9. Bezdězská pouť

V 10:00 hodin mše sv. v kostele sv. Jiljí v obci, ve 14:00 hodin přesun na hradní nádvoří - zakončeno pobožností            (občerstvení zajištěno)

7.-8.9. Dny evropského dědictví   VSŠ Askalon

zač. vystoupení: 11,00h; 12,30h; 14,00h; 15,30h;    občerstvení zajištěno

Výstavy:

1.6.–31.7. Staré pohlednice

1.8.–31.8. Výstava Vladimír Kuřátko

SHZ Frýdlant (www.zamek-frydlant.cz)

30.4. Oživlé památky na téma: „Jarní větrání“ - komentovaná prohlídka na téma „ Jak se zámky připravují na sezonu, aneb gruntujeme, opravujeme a restaurujeme“. Prohlídku povedou zaměstnanci zámku, které většinou návštěvníci nemají možnost vidět, ale bez jejich práce by se hrady ani zámky nemohly návštěvníkům zpřístupnit.

Prohlídka se bude konat od 18:00 hodin.

 

 4.5. Audience u Albrechta z Valdštejna – během prohlídky zámku setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna

 

11.-12.5. Oživlé památky na téma: „Půdy, krovy, aneb jak se stavělo“ – v těchto dnech bude kromě tradičních prohlídek i speciální prohlídka na hradní věž, v jejíchž prostorách budou vystaveny plány rekonstrukce, která se uskutečnila v polovině 90.let 20.století. Čas prohlídek bude upřesněn.

 

17.-19.5. Valdštejnské slavnosti – v rámci slavností proběhne 18.5. dopoledne Snídaně s Albrechtem z Valdštejna na zámku a speciální večerní program na zámeckém nádvoří

1.6. Audience u Albrechta z Valdštejna – během prohlídky zámku setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna

15.6. Oživlé památky na téma: „Památky všemi smysly“ – v tento den se budou v zámecké kuchyni péct koláče… a kromě nich se návštěvníci mohou těšit na hudbu a květinovou výzdobu v prostorách zámku.

 

10.7. Audience u Albrechta z Valdštejna – během prohlídky zámku setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna

Srpen – Jazzová hudební dílna Karla Velebného

31.8. Hradozámecká noc – program bude upřesněn

7.9. Oživlé památky na téma: „Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje“ -

co se pilo v zámeckých salonech, v čem byla podávána káva a čaj seznámí návštěvníky během prohlídky zámecké komtesy.

 

Mimořádně: Od 1.5.2013 do 30.9.2013 bude součástí hradní expozice prezentace mimořádně vzácné knihy "Popis Egypta", která vznikla na základě Napoleonovy výpravy do Egypta v letech 1798-1801. Tehdy  Napoleon vzal s sebou také na 150 vědců, kteří studovali a popisovali Egypt a později své poznatky soustředili do vydané encyklopedie.(akce v rámci Roku francouzské kultury)

 

Další akce budou doplňovány, sledujte, prosíme, web objektu. Děkujeme.

SH Grabštejn (www.hrad-grabstejn.cz)

30. 3. Grabštejnské Velikonoce - koncert a velikonoční pobožnost v kapli sv. Barbory

6.4. Oživlé památky na téma: „Jarní větrání, aneb jak školiti a co vše musí zvládnout průvodce v provádění hradů a zámků“ – o něco delší prohlídka s četnými informacemi o tom, jak správně provádět. Akce je určena pro budoucí potenciální průvodce. Prohlídka od 10.00 hodin.

13.4. Oživlé památky na téma: „Jarní větrání, aneb jak školiti a co vše musí zvládnout průvodce v provádění hradů a zámků“ –o něco delší prohlídka s četnými informacemi o tom, jak správně provádět. Akce je určena pro budoucí potenciální průvodce. Prohlídka od 10.00 hodin.

30. 4. Grabštejnské čarodějnice - tradiční akce s alternativními kapelami.

8.5. Oživlé památky na téma: „Půdy, krovy, aneb jak se stavělo“ –  ing. Jana Strnadová – komentovaná prohlídka běžně nepřístupných částí hradu jednou ze spoluautorek rekonstrukce hradu, od 14.00 hodin

28.–31.5. Školní výlety 2013, Divadýlko Kuba - Stop pohádka. Inscenace, která některými principy připomene fantasy knihy či hry. Úkolem bude osvobození princezny.

11.–14.6. Školní výlety 2013, Divadýlko Matýsek – Datlování. Dvě děti vstupují do tajemství lesní říše a díky nim se před námi otevírá s nadsázkouvystavěný příběh ptačích obyvatel. Stejně jako my lidé se i datel Bonifác učí, jak v životě obstát.

22.6. Oživlé památky na téma: „Památky všemi smysly“ - Prohlídka bylinné zahrady – poznávání bylin podle vůně, tvaru, popř. i jinak. Prohlídky v  10:00 a 14:00 hodin.

5.-7.7. Výlety do minulosti: Akce plná pohádek, historických řemesel a dílen, šermu a představení pro rodiny s dětmi (Subulkus – hudci, pištci a zpěváci, Pernštejni – souboje populární šermířské skupiny).

5.-6.7. Oživlé památky na téma: „Zločiny na hradech a zámcích“- Perníková chaloupka na Grabštejně, aneb kterak ukrutný a strašlivý zločin málem se stal….Hradní dobová akce po celý den 10.00-16.00 hodin.(poslední začátek pohádky)

6.7. Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, od 19.00 hodin.

červenec 2013, každá sobota: Večerní strašení

Večerní prohlídky se sv. Barborou a jejími společníky od 20.00 hodin.

3.–4. 8. Létohrátky  - festival divadla, staré hudby, pohádek a řemesel.

24.8. Benefiční koncert - Georges Bizet: Carmen

Opera, XXI. benefiční koncert Luďka Vele ve prospěch hradu Grabštejn.

31.8. Hradozámecká noc - prohlídky hradu v netradiční době, s  netradičním programem a kostýmovanými průvodci.

31.8. Mardi Gras -  folk westcoast oldies.

6.–8. 9. Worldfest - jedenáctý ročník festivalu alternativní, etnické hudby a divadla.

7.12. Vánoce na Grabštejně - vánoční zvyky, pohádky a řemesla. Akce pro rodiny i jednotlivce.

7.12. Svatá Barbora - výroční mše svatá ku poctě sv. Barbory a setkání přátel hradu Grabštejna

Otevřte 13.komnatu na Grabštejně!

Hrad Grabštejn se zapojil do projektu Otevřte 13. komnatu, a proto se, hlavně dětští návštěvníci, mohou od května těšit na speciální okruh, po kterém je provede sv. Barbora – návštěvníci tak mohou získat další z klíčů, kterými odemknou tajuplnou komnatu…

(více na www.otevrte13komnatu.cz)

 

SZ Hrubý Rohozec (www.hruby-rohozec.eu)

5.-6.7. Móda sedmi staletí - prohlídky zámeckých interiérů v doprovodu průvodců v historických kostýmech    (akce v rámci Roku francouzské kultury)

20.-21.7. Varhanní víkend - první prohlídkový okruh obohacen o ukázky varhanní hudby v kapli Nejsvětější Trojice

 

27-28.7. Varhanní víkend -  první prohlídkový okruh obohacen o ukázky varhanní hudby v kapli Nejsvětější Trojice, po oba dny do 15.00 hodin

 

3.-4.8. Od Mikuláše k Mikuláši - prohlídky interiérů, při nichž se setkáte s postavami ze zámecké historie (akce v rámci Roku francouzské kultury)

10.-11.8. Varhanní víkend - první prohlídkový okruh obohacen o ukázky varhanní hudby v kapli Nejsvětější Trojice

 

31.8. Hradozámecká noc -  „Ti druzí“ – noční prohlídky zámku zaměřené na služebnictvo a na to, co se na zámku dělo poté, když šlechta („Ti první“) odešla spát.

Správa zámku doporučuje rezervaci míst.

14.-15.9. Putování za renesancí - prohlídky běžně nepřístupných prostor konané v rámci Dnů evropského dědictví. Začátky prohlídek v 9:00, 11:00 a 14:00 hodin

26.12. – 1.1.2014 Vánoční prohlídky - prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů

 

Přímo v objektu je od loňského roku zprovozněna kavárna U Johanky.

 

SZ Lemberk (www.zamek-lemberk.cz)

30.-31.3. Zahájení sezóny na hradech a zámcích - Velikonoce

1.4. Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 15.00 hodin. 

20.-21.4 Mezinárodní den památek a historických sídel - mimořádné zpřístupnění nově zrekonstruovaného clam-gallasovského apartmá včetně rytířského (vlašského) sálu. Prohlídka s průvodcem v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.

1.5. Mimořádné zpřístupnění středověké věže - věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin. 

1.5. Svatozdislavský benefiční podvečer – 13. ročník - tradiční charitativní svatozdislavský podvečer plný hudby a poezie, pořádaný k uctění památky a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka. Hlavním hostem pořadu bude vynikající recitátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Součástí pořadu bude i výstava fotografií Jarky Váňové.  Začátek v 15.00 hodin, rytířský sál.

8.5. Mimořádné zpřístupnění středověké věže - věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin. 

11.-12.5. Oživlé památky na téma: „Půdy, krovy, aneb jak se stavělo“ Netradiční prohlídka zámku během níž si návštěvníci budou moci prohlédnout běžně nepřístupné prostory druhého patra zámku včetně celé půdy a domku nočního hlídače. Prohlídka s průvodcem v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.

19.5. Svatodušní bohoslužba - tradiční svatodušní bohoslužba v zámecké kapli Seslání Ducha          svatého. Začátek bohoslužby v 18.00 hodin.

25.5. Zdislavská pouť – Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 17.00 hodin. 

8.-9.6. Víkend otevřených zahrad  - Mimořádné zpřístupnění Bredovské zahrady po celý den od 9.00 do 16.00 hodin. Prohlídka s průvodcem v 11.00 a 14.00 hodin.

2.-7.7. Prázdniny na věži - Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.30 hodin. 

2.-31.7. Oživlé památky na téma: „Zločiny na hradech a zámcích“ Mimořádné zpřístupnění rytířského (vlašského) sálu ze 17. století plného bitevních výjevů v rámci běžných prohlídek zámku.

20. 7. Oživlé památky na téma: „Památky všemi smysly“ - Komorní koncert při svíčkách – „Večer hudby a poezie“  Komponovaný pořad složený z nejlepší renesanční a barokní hudby v podání vynikajících pražských interpretů souboru ATLANTIS COLLEGIUM a poezie v podání  herečky Petry Špalkové členky činohry Národního divadla v Praze a známé filmové a seriálové herečky. Začátek koncertu: 18.00 hodin, rytířský sál.

 

13.-18.8. Prázdniny na věži - Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.30 hodin. 

31.8. Hradozámecká noc – Noční výstup na věž a sestup do hladomorny Netradiční noční výstup na ochoz věže a ještě více netradiční sestup do hladomorny, kde lze zažít pocit strachu odsouzeného. Věž i hladomorna bude otevřena od 19.00 do 22.00 hodin. 

31.8. Hradozámecká noc - Koncert Radka Tomáška a jeho hostů Tradiční letní koncert Radka Tomáška ze skupiny Rangers, který letos vystoupí s dalšími dvěma hosty - Fandou V. Zikmundem (kytarista a zpěvák) a Vojtou Kiďákem Tomáškem (trampský a folkový písničkář).Začátek koncertu: 20.00 hodin, rytířský sál

14.-15.9. Dny evropského dědictví - Mimořádné zpřístupnění nově zrekonstruovaného clam-gallasovského apartmá včetně rytířského sálu. Prohlídka s průvodcem v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.

28.-29.9. Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin. 

26.-28.10. Zakončení sezóny na hradech a zámcích. Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 15.00 hodin. 

Výstavy:                   

30.3.-31. 10. Výstava „Lemberk 1992-2012“ – výstavní síň. Fotografická výstava věnovaná proměnám zámku v posledních dvaceti letech.

30.3.-31.10.    Člověk a kůň – zámecká konírna. Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci.

SZ Sychrov (www.zamek-sychrov.cz)

23.-24.3. Velikonoční trhy na četném dvoře zámku – zámecký park 9.00 – 16.00 hodin

13.-14.4. - „Čert s vodníkem na zámku“ - netradiční prohlídky zámku s pohádkou v podání kostýmovaných průvodců zámku Sychrov, vždy od 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30 hodin. Vstupné: dospělí   150,-- Kč , děti od 3 let   100,-- Kč, děti do tří let 20,-- Kč. Správa zámku doporučuje rezervaci termínu prohlídky na telefonním čísle 482 416 011

20. – 21.4. Oživlé památky na téma: „Jarní větrání“  - prohlídka podkrovních prostor a interiérů druhého patra zámku u příležitosti akce Jarní větrání v rámci tzv. Oživlých památek. Prohlídky pouze na základě předchozí rezervace na e-mailunamestek@liberec.npu.cz

 

27.4.Oživlé památky na téma: „Jarní větrání – provětrání zazimovaných veteránů“ -Sraz 1st US Veteran club - zámecký park 10:00 – 15:00 hodin, Tradiční setkání milovníků amerických vozidel spojené se „Soutěží elegance“.

27.4. „Čaj o páté“ -   Rohanové – historie rodu a Rok francouzské kultury, přednáška a povídání v zámecké oranžerii. Přednáší: PhDr. Miloš Kadlec (akce v rámci Roku francouzské kultury)

28.4. Balóny na Sychrově, aneb francouzská neděle bratří Montgolfiérů -  zámecký park, 14.00 – 18.00 hodin. Chcete se dozvědět, co mají společného objevitelé horkovzdušných balónů a zámek SYCHROV???

Program se bude konat v zámecké oranžérii, popř. v galerii zámku. Unikátně bude zpřístupněna i vodárenská věž v zámeckém parku.

Kromě přednášek o historii balónového létání (vynálezce balonu Joseph Michel Montgolfiér byl i vynálezce vodního trkače. Jeho vynález byl realizován i na zámku Sychrov na přečerpávání vody z Mohelky do parku) bude k viděni i unikátní výstava „ OKEM PTÁKA“ - fotografie Českého ráje a Liberecka, pořízené právě z letů horkovzdušnými balóny. Pro děti bude připravena ruční dílna, výstava TECHNOPOLIS a Pohádkový svět.

V případě příznivého počasí proběhne start horkovzdušných balónů ze zámeckého parku a okolí zámku (příprava od 17.00hod., předpokládaný start po 18.00 hod.).

 (akce v rámci Roku francouzské kultury )

 

Květen Oživlé památky na téma: „Památky všemi smysly“  - Čaj o páté – povídání o vaření, francouzském stolování, ochutnávka vín a sýrů francouzské provenience  Akce zároveň v rámci Roku francouzské kultury, termín bude upřesněn.

4.- 5.5. Svatební dny na zámku - svatební dny pro ty, kteří chtějí vidět a vědět, jak může vypadat svatba na zámku a co všechno správa zámku  svatebčanům zajistí.

12.5.    Módní přehlídka

15.5. seminář „Rohanové a země Koruny české“ - k výročí přijetí majestátu z 15. května 1833 k začlenění knížat Rohanů do rakouské monarchie (akce v rámci Roku francouzské kultury)

25. - 26.5. Pohádkový park - zámecký park plný soutěží pro děti, každé dítě dostane za odměnu dárek, součástí akce „čokoládová bitva“.

1. 6. Zahajovací koncert 58. ročníku Dvořákova festivalu

9.6. Sychrov dětem - akce pro děti z dětského domova z Mladé Boleslavi s Jolanou Voldánovou

19.6. vernisáž prohlídkového okruhu věnovanému historii stolničení, pro veřejnost bude prohlídkový okruh přístupný od 1. 7. 2013 – „Stůl všední a stůl sváteční v zámku i v paláci“

červen přednáška o historických zahradách - principy zahrady à la française a jejich aplikaci v zahradách – Ing. Zdeněk Novák

červen – Noc zámecké kaple – varhany a zpěv – Karolína Žmolíková

29.6. Sychrovská noc - open-air koncert v zámeckém parku    

13. nebo 14. 7. Marie Antoinetta, Francouzská revoluce, Rohanové a Sychrov“ – přednáška spojená s módní přehlídkou kostýmů z doby Marie Antoinetty (akce v rámci Roku francouzské kultury)

2.8. Oživlé památky na téma: „Zločiny na hradech a zámcích“ - komentovaná prohlídka na téma „Srdce vévody d´Enghien“ – k výročí narození člena rodu Rohanů a zároveň i vládnoucího rodu Bourbonů, Louise Antoina de Bourbon, vévody Enghien, popraveného za Napoleona ve Vincennes. Čas prohlídky bude upřesněn. (akce v rámci Roku francouzské kultury)

3.8. Klasika pod hvězdami - open-air představení v zámeckém parku

12.8. „Marie z Rohanu, vévodkyně de Chevreuse a královna“ – kostýmní scénky k výročí narození historické postavy, Marie z Rohanu, na podkladě textů z literatury klasiků (akce v rámci Roku francouzské kultury)

srpen – degustace francouzských vín spojená s historickou módní přehlídkou kostýmů z doby Marie Antoinetty (akce v rámci Roku francouzské kultury, termín bude upřesněn)

18.8. Čechomor – koncert známé hudební skupiny v zámeckém parku

23. - 24.8. Skotské hry v zámeckém parku

záříOživlé památky na téma: „Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje“ - „Dámy na kafíčko“ - komentovaná prohlídka výstavy o historii stolničení v Bertině křídle s důrazem na Francii s následným povídáním o aristokratických nápojích s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou (akce v rámci Roku francouzské kultury, termín bude upřesněn)

září - „Nestárnoucí melodie francouzské operety“ (akce v rámci Roku francouzské kultury, termín bude upřesněn)

říjen – „Pohádky podle módy" - pohádky z francouzských salonů od Charlese Perraulta a francouzských šlechtičen (předčítat bude režisér a velký milovník a znalec Francie Zdeněk Troška) (akce v rámci Roku francouzské kultury, termín bude upřesněn)

říjen Oživlé památky na téma: „Sportovní výkony šlechty“ – „Čaj o páté“ – poslední Rohanové a jejich vztah ke sportu, automobilismu, cestování, zámecká oranžerie, termín bude upřesněn

26.- 27.-28.10. Pohádkové prohlídky zámkem nejen pro rodiny s dětmi

listopad „Pokračovatelé Mistrů“ – koncert začínajících mladých umělců spojený s vyprávěním emeritních členů opery Národního divadla

16.-17.11. Pohádkové prohlídky zámkem nejen pro rodiny s dětmi. Přijďte se podívat na pohádku, která se odehraje přímo v zámeckých pokojích. PREMIÉRA NOVÉ POHÁDKY.

30.11.-1.12. Vánoční trhy na čestném dvoře zámku, 9:00 – 16:00

26. 12. Vánoční koncert (program bude upřesněn), od 16:00hod.

Výstavy:

Pro dětské návštěvníky je zpřístupněna pohádková výstava „Pohádkové srdce Evropy“ od známé spisovatelky, ilustrátorky a grafičky paní Vítězslavy Klimtové – výstava pohádkových bytostí je umístěna v zámeckém sklepení a její otevírací doba koresponduje s otevírací dobou zámku.

 

Nejen pro děti, ale i pro zvídavé dospělé je v prostoru bývalé zámecké konírny výstava „TECHNOPOLIS“ - interaktivní výstava je zaměřena na vědu a technologie 2. poloviny 19. století a začátek 20. století. Připomene také vynálezy a díla Julese Verna, těšit se můžete i na „Patentovou kancelář“. Výstava je v zimním období otevřena na požádání.

 

SH Trosky (www.hrad-trosky.eu)

 

31.8. - Trosecký širák - 7. ročník přehlídky trampských písní

Zahájení: 18.30 hodin – Trampské potlachy (rozdělání ohně, vztyčení vlajky), následuje přehlídka 5-6 kapel

- v průběhu celé sezóny: příležitostně – sokolník s ukázkami chovu, výcviku a krmení dravců s možností focení návštěvníka s dravcem na rukavici

Otevírací doba státní hrad TROSKY 2013

duben, říjen

soboty, neděle a svátky

9.00 - 16.00

květen až srpen

denně mimo pondělí

9.00 - 17.30

září

denně mimo pondělí

9.00 - 16.00

Aktuálně: Hrad Trosky je otevřený denně od úterý do neděle a nově také ve vybrané pondělky
(15/7, 29/7, 12/8, a 26/8 2013) od 9:00 do 17:30 hodin.

 

SZ Zákupy (www.zamek-zakupy.cz)

25.5.-26.5. 8. prezentační setkání umělců se zdravotním handicapem a kulturní veřejností, pořádají: sdružení ARTEFAKTUM, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Státní zámek Zákupy, Město Zákupy

Květnové soboty a neděle: Oživlé památky na téma: „Půdy, krovy, aneb jak se stavělo“  - prohlídka půdy včetně strojovny výtahu vždy ve 14:30 hodin

22.8. „Smutný osud „Orlíka“, vévody zákupského“ – tématická přednáška k výročí úmrtí Napoleona II. Františka Josefa Karla Bonaparte (akce v rámci Roku francouzské kultury)

10.8. Speciální výstava klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů

8. 9. Prohlídky zámecké kaple, oratoře, sakristie („Noc kaplí“)

 

Kontakty:

PhDr. Miloš Kadlec, ředitel, NPÚ, ÚPS na Sychrově, tel.: 482 360 003, e-mail: kadlec@liberec.npu.cz

 

Mgr. Bc. Lucie Spálenská, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚPS na Sychrově, tel.: 482 360 006,

mob: 773 775 944, e-mail: spalenska@liberec.npu.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588