Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zástupce Libereckého kraje v Bruselu Pavel Branda dnes vystoupil před poslanci Evropského parlamentu kvůli Fondu solidarity

18. 12. 2013

Zástupce Libereckého kraje v Bruselu Pavel Branda, který byl jmenován Výborem regionů hlavním zpravodajem pro Fond solidarity EU, dnes představil své stanovisko ve Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu na jeho zasedání v Bruselu.

Prostřednictvím Fondu poskytuje unie pomoc při přírodních katastrofách.

„Navrhl jsem ve svém stanovisku několik konkrétních změn fungování Fondu, tak aby byl pružnější a lépe odpovídal potřebám obcí a regionů,“ řekl Pavel Branda s tím, že většina těchto návrhů byla zpravodajkou EP Rosou Estaràs Ferragut přijata do její zprávy.

Ve svém dnešním vystoupení zástupce LK zdůraznil především potřebu zohlednit přeshraniční přírodní katastrofy a uvedl konkrétní příklad z našeho euroregionu, kde záplavy mají přeshraniční rozměr.

„Konečné stanovisko Evropského parlamentu by mělo být schváleno v únoru 2014,“ doplnil. 


Telefon: 485226302
Mobil: 739541588