Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Změny v Dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s.

18. 12. 2013

Zastupitelstvo LK včera schválilo nominaci MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D. (ODS) jako kandidáta Libereckého kraje na funkci člena Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Hejtman LK Martin Půta podal 26. listopadu 2013, tak, jak už při svém nástupu do funkce slíbil, rezignaci na členství v  DR Krajské nemocnice Liberec, a.s. Zastupitelstvo LK v tajné volbě zvolilo MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D. jako kandidáta na uvolněnou funkci. K jeho volbě do dozorčí rady by mělo dojít na valné hromadě KNL, a.s. v únoru 2014.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588