Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do Zastupitelstva LK půjdou Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče

10. 02. 2015

 

Rada LK souhlasila se strategickým dokumentem Libereckého kraje Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014-2020  zpracované do cílů a aktivit.

Dokument je důležitým pro usměrňování rozvoje v této oblasti v období do roku 2020.

Povinnost zpracovat tento dokument neukládá kraji žádná legislativa, jde tedy o dobrovolné rozhodnutí samosprávy kraje. Vychází ze strategie rozvoje kraje a dále navazuje na schválenou vizi, strategické cíle a rozvojová opatření v oblasti zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče programu rozvoje Libereckého kraje, schváleného zastupitelstvem LK v září 2014.

„Hlavní smysl tohoto dokumentu je spatřován ve využití všemi zainteresovanými stranami pro podporu jejich rozvoje. Zároveň by měl být základním vodítkem pro vyvážený rozvoj lůžkové péče a přednemocniční neodkladné péče v Libereckém kraji,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter.

 

Dokument Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014-2020 vznikl ve spolupráci realizačního týmu ve složení:

•          generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a. s. - MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

•          generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. - Ing. Jaroslav Kratochvíl

•          předseda představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. - MUDr. Radek Havlas

•          jednatel bývalé Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. - MUDr. Martin Hrubý

•          ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - MUDr. Vít Němeček, MBA

•          ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, p. o. - MUDr. Jiří Kalenský

•          ředitel Nemocnice Frýdlant, s. r. o. - Ing. Aleš Stránský/ Ing. Jiří Benedikt

•          ředitelka Nemocnice v Semilech, p. o. - Ing. Alena Kuželová, MBA

•          ředitel Nemocnice Tanvald, s. r. o. - Ing. Robert Poskočil

•          ředitelé Zdravotnické záchranné služby LK, p. o. - Bc. Stanislav Mackovík/

MUDr. Jan Lejsek/MUDr. Vladimír Hadač

•          zástupci Regionální pobočky VZP ČR v Ústí nad Labem - MUDr. Petr Veselský,

Ing. Giljan Dobrevová

•          specialista v oblasti zdravotnictví - Ing. Jiří Benedikt (leden, únor 2014)

•          Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví - PhDr. Alena Riegerová,  Ing. Naďa Veselá, Mgr. Blanka Ptáčková.

Dokument vznikl dále za přispění:

•          odboru regionální rozvoje a evropských projektů KÚ LK – RNDr. Ivany Pecháčkové, Ing. Lukáše Chmele, Mgr. Zuzany Šiftové,

•          zastupitele LK PhDr. Jaromíra Baxy, Ph.D.

 

S doplněným materiálem byli seznámeni jednotliví ředitele nemocnic/členové realizačního týmu. Všichni členové realizačního týmu se shodli, že koncepce zdravotnictví tak, jak je zpracována, má svůj význam a vyjádřili souhlas s využitím jejího potenciálu. Materiál se následně může stát významnou argumentační a koncepční podporou při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nebo při získávání finančních prostředků EU v programovém období 2014-2020.

Finální verze dokumentu bude po projednání v Zastupitelstvu LK zveřejněna na webových stránkách LK, konkrétně: zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=5fxhBfGjKME

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588