Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Asuán (Egyptská arabská republika)

znak regionu

 

Název governorátu: Aswan = Asuán
Rozloha: 34 608 km2

Počet obyvatel: cca 1 259 000 (2010)
Krajské město: Aswan (275 000 obyvatel v r. 2008)
Další významná města: Kom Ombo, Edfu, Daraw, Nasr El Noba
Hustota obyvatel: 36,4 obyvatel/km2
Úřední řeč: arabština

mapa regionu

Náboženství: islám    

Guvernorát Aswan je nejjižnějším governorátem v Horním Egyptě. Na severu hraničí s governorátem Quena, na východě s guvernorátem Red Sea, na západě s governorátem New Halley a jihu se Súdánem. Vzhledem ke své poloze je jednou z nejsušších a nejteplejších egyptských oblastí. Asuán i jeho okolí hrály po tisíce let významnou roli v obchodních stycích Egypta s jižnějšími částmi Afriky (obchod hlavně se zlatem, slonovinou a otroky).
 
 
Oblasti působení:

Velmi bohatá oblast na přírodní zdroje (až 1/3 zásob fosfátu, železa a jílu, značné zásoby vápence, kaolínu, sklářského písku, mědi a dalších surovin). Rozvinuté jak zemědělství (cukrová třtina, datle, ibišek, obilí a hena), tak průmysl (zpracování cukru, ryb, výroba chemických látek, hnojiv, získávání žuly a mramoru). Jedna průmyslová zóna El Shallalat - El Alaki Valley Road Industrial Zone. Na asuánském území vytvořeny malé průmyslové komplexy rozprostírající se na ploše 50 akrů. Dohromady bylo vytvořeno 530 jednotek zabývajících se zpracováním dřeva, výrobou mýdel a šamponů, výrobou ledu či těžením mramoru a žuly. Přehrady a jejich elektrárny slouží celému státu (ochrana před povodněmi, dostatek vody pro zavlažovací systém, na kterém je egyptské zemědělství závislé, zdroj elektrické energie, rozvoj rybářského průmyslu). Kvůli jejich stavbě museli být odsunuti původní obyvatelé oblasti, ale i přemístěny historické památky, které voda taktéž ohrožovala. Značný podíl na příjmech oblasti má bezpochyby cestovní ruch (množství památek, např. lokalita v Abú Simbelu s dvěma vytesanými skalními chrámy, chrám v Kom Ombo či Horův chrám v Edfu). Prostor pro eco-turismus díky rozmanité flóře a fauně, chráněná území (Wadi Al-alaqui a ostrovy Saluja, Ghazal a Obba).

Specifika:

 • v čele governátoru guvernér jmenovaný prezidentem republiky na 5 let, vybaven rozsáhlými správními a policejními pravomocemi
 • governorát Asuán se dále člení na provincie, vedené předsedou městské rady, který je zvolen na pětileté období
 • provincie se dělí na místní správní centra, se správcem voleným rovněž na pětileté období
 • nejnižším správním útvarem jsou vesnické rady, řízené starostou vesnice "omdou", rovněž s pětiletým volebním obdobím
 • v Asuánu a Luxoru funguje projekt "river emergency", který zajišťuje vodní cestou rychlou záchrannou službu dostupnou 24 hodin
 • na území asuánského guvernorátu se nacházejí tři letiště, dvě významnější - Asuán, Abú Simbel, a jedno malé v Daraw
Geneze spolupráce:

Hejtman LK Stanislav Eichler a členové Rady LK jednali 14. prosince 2010 v sídle Libereckého kraje s  J. E. Amal Mostafou K. Mourad, toho času egyptskou velvyslankyní v ČR. Na programu byl návrh egyptské velvyslankyně navázat spolupráci mezi Libereckým krajem a egyptskou provincií Asuán.

možnosti budoucí spolupráce:

 • školství (šperkařské vzdělávání) - zejména šlo již o konkrétní návrh spolupráce SUPŠ v Turnově a veřejnou uměleckou školou v Asuánu
 • kultura a léčebná turistika
 • ekonomika
 • zemědělství
 • využívání přírodních zdrojů
 • investice

Na závěr jednání se obě delegace shodly, že připraví „Memorandum pochopení a spolupráce“. Liberecký kraj obdržel od guvernéra Asuánu oficiální zvací dopis k návštěvě této provincie. Nyní je v jednání termín, který by vyhovoval oběma stranám a současně by byl vhodný pro podpis uvedeného memoranda.

mapa státu

Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii) ležící na Nilu. Na západě hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem, na severovýchodě s Izraelem. Ze severu ho omývají vody Středozemního moře, z východu pak Rudé moře. Fyzicky tvoří Egypt východní část Sahary. Je tvořen vysoko položenou tabulí, rozdělenou údolím Nilu na západní část, tvořenou Libyjskou pouští, a východní část, tvořenou Arabskou pouští. Podložím tabule je většinou rula a žula. Na jihu, na egyptsko-libyjských hranicích, leží masív Džabal Abenat, s nejvyšším bodem 1934 metrů. Libyjskou poušť tvoří většinou pískové duny, místy je kamenitá skalní poušť. Na severu Libyjské pouště se v západo-východním směru nachází dlouhý úzký pruh proláklin, z nichž největší je Kattára (20 000 km²) s nejnižším bodem −137 metrů. Na pravé straně Nilu pokračuje Sahara Arabskou pouští až k Rudému moři, podél kterého vystupuje řetěz hor z žuly a porfyru, nejvyšší hora zde je Šajid. Charakteristické pro tuto oblast jsou suchá údolí, vádí, kterými protéká značné množství vody po občasných deštích. Na jihu přechází Arabská poušť v Nubijskou poušť. K Egyptu náleží též Sinajský poloostrov, ohraničený Suezským a Akabským zálivem. Sinajský poloostrov již patří geograficky k Asii a leží zde nejvyšší hora Egypta, Hora sv. Kateřiny (Gebel Katherína) vysoká 2642 metrů nad mořem. Jedinou řekou Egypta je Nil. Na Nilu byla v roce 1970 postavena Asuánská přehrada. Je 111 metrů vysoká, má rozlohu 5000 km², dlouhá je 500 km (zasahuje až do Súdánu), hloubka dosahuje 95 metrů a objem zadržené vody je 130 mld m³. Na severu Nil tvoří deltu o rozloze 24 000 km². Na pobřeží ji tvoří několik velkých lagun, oddělených kosami, na západě i východě delty je několik velkých jezer, z nichž největší jsou Majrút, Edku, Burullus (1900 km²) a Manzala (2400 km²).

Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí Afriky. Většina z přibližně 78 milionů obyvatel (k roku 2010) žije poblíž břehů řeky Nil na ploše 40 000 čtverečních kilometrů, kde se nachází jediná orná půda. Většina nehostinné pouště Sahary je pouze velmi řídce obydlena. Přibližně polovina obyvatel Egypta žije ve městech, většina z nich v hustě obydlených centrech Káhiry, Alexandrie a dalších velkých měst Nilské delty. Tato země je známá především díky starověké civilizaci a několika světově proslulým monumentům, jako jsou například pyramidy v Gíze a Velká sfinga. Město Luxor, které se nachází na jihu Egypta, skrývá početné starověké artefakty, jako například chrámový komplex Karnak a Údolí králů.

Ekonomika Egypta závisí především na zemědělství, mediální sféře, vývozu ropy a turistice; více než tři miliony Egypťanů však přitom pracuje v zahraničí, především v Saudské Arábii, zemích Perského zálivu a Evropě. Dokončení přehrady v Aswanu roku 1971 a výsledné jezero Nasser změnilo časem prověřenou úlohu řeky Nilu v zemědělství a ekologii Egypta. Rychle rostoucí populace, omezené množství zemědělské půdy a závislost na Nilu však stále zdražují zdroje a stresují ekonomiku. Vláda se snažila připravit ekonomiku na nové milénium pomocí reforem a rozsáhlých investic do dopravy a fyzické infrastruktury. Egypt přijímal zahraniční pomoc Spojených států od roku 1979 (průměrně 2,2 miliardy ročně) a je třetím největším cílem zahraničních fondů Spojených států, hned po válce v Iráku. Jeho hlavní příjmy jsou však z cestovního ruchu a také z lodní přepravy skrze Suezský průplav. Egypt má vyvinutý energetický trh založený na uhlí, ropě, zemním plynu a vodní energetice. Značné zásoby uhlí se nalézají na severovýchodě Sinaje a těží se zde přibližně 600 000 tun ročně. Ropa a plyn se vyrábějí v pouštních oblastech na západě, Suezském zálivu a v Nilské deltě. Egypt vlastní značné rezervy plynu, v 90. letech 20. století se odhadovalo kolem 1 100 000 m3, a vyváží jej také do mnoha zemí.

vlajka 

Oficiální název: Egyptská arabská republika
Státní zřízení: republika
Rozloha: 1 002 450 km2
Počet obyvatel: 79 089 650 (2010)
Hlavní město: Cairo (15 mil. + denní migrace 4 mil.)
Úřední jazyk: arabština
Vyznání: islám (94%), koptské ortodoxní křesťanství (6%)
Další města: Mansoura (5 mil.), Alexandria (3,5 mil.)
Měna: egyptská libra (EGP) = 100 piastrů
Hospodářství (HDP): zemědělství 13,6 %, průmysl 37,2 %, služby 49,2 % (2009)
Nezaměstnanost: 9,8 % (2010)
Správní rozdělení: 29 governorátů a zvláštní správní okrsek města Luxor. Dva nové byly zřízeny v dubnu 2008 Helwan a 6th October.