Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Gotland (Švédsko)

 

Název regionu: Gotland
Rozloha: 3.140 km2
Počet obyvatel: 57,221 (2009)
Krajské město: Visby (22 236 obyvatel)
Hustota: 18, 25 obyvatel/km2
Městská populace: 56 %
Struktura hospodářství: průmysl 14 %, služby 66 %, zemědělství 8,5 %, ostatní 8 %
Nezaměstnanost: 4,5 %
Počet obcí: 16
Úřední řeč: švédština (používaný jazyk - gotlandština)

 
Gotland je ostrovní švédský stát. Leží východně od ostrova Öland a pobřeží kraje Kalmar v Baltském moři. Hlavním městem je Visby.
 
 
Oblasti působení:

Farmářství, agro-potravinářský průmysl, mlékárenské produkty, rybolov, lesnictví, zpracování dřeva, hospodářská zvířata, cukrová řepa, udržitelné ekologické hospodářství-zemědělství; elektro-průmysl, energetický průmysl, telekomunikace; vzdělávání, turistický ruch.

Specifika:

Gotland je největší ostrov Švédska. Velký rozmach zaznamenává cestovní ruch, Gotland je vyhledávanou oblastí pro odpočinek a dovolenou. Visby, jediné a hlavní město ostrova, je na seznamu světového dědictví (1995) - jde o staré hanzovní město, které je nejlépe zachovalým opevněným městem na severu Evropy. Povrch ostrova tvoří převážně vápenec. Lesy (převážně jehličnaté) zabírají cca 44 % plochy. Ovce, která je vyobrazena ve znaku Gotlandu je významným symbolem tohoto regionu.

Gotland nemá své regionální zastoupení v Bruselu, ale spolupracuje se švédskými regiony, které tam zastoupení mají.

 

Geneze spolupráce:

Na konci roku 2006 Liberecký kraj obdržel z velvyslanectví ČR ve Stockholmu informaci, že švédský region Gotland hledá partnera v České republice. Po jednáních gotlandské strany na české ambasádě vyplynulo, že Liberecký kraj je tím regionem, který gotlandskou reprezentaci zaujal (našly se společné prvky, např. důraz na cestovní ruchu obou regionů). Na počátku roku 2007 došlo k první oficiální komunikaci s paní Samuelsson, guvernérkou regionu, která zaslala nabídku na spolupráci, včetně návrhů na oblasti, kterými by se spolupráce mohla zabývat: vzdělávání, turistika, historie, životní prostředí, zemědělství, podnikání, místní správa, kulturní výměna. V červenci 2007 došlo k prvnímu oficiálnímu kontaktu politických představitelů obou regionů – jednání proběhla v Gotlandu. Technická univerzita Liberec je v kontaktu s univerzitou ve Visby, dochází k výměně zkušeností. v roce 2008 liberecký kraj navštívili zástupci regionu v čele s guvernérkou, paní Marianne Samuelsson. ve dnech 3.-5. září měli možnost setkat se s řadou významých představitelů, ať už z oblasti politické, komerční či umělecké.

Dne 23. 11. 2099 byl paní Samuelsson posslán dopis hejtmana LK na oživení spolupráce, ta však na dopis nereagovala.  

Od 1. 1. 2010 v regionu proběhly volby, do funkce guvernérky byla zvolená nová představitelka paní Cecilia Shelin Sejdegard. Ta byla prostřednictvím dopisu hejtmana pozvána na Krajské slavnosti, paní guvernérka pozvání nepřijala.

Kalendář akcí

Oficiální webové stránky:

https://www.gotland.se/

Další zajímavé odkazy:
https://www.destinationgotland.se/

 
mapa státu
Švédsko (oficiálně Švédské království), v místní řeči Sverige, je nordická země na severu Evropy. Hraničí s Norskem na západě a Finskem na severovýchodě. Na východě Švédska leží Baltické moře. Mezi nejdůležitější přírodní zdroje Švédska se řadí voda, dřevo a železná ruda, díky kterým je stát velmi prosperující. Občané si užívají vysokého životního standardu v zemi, která je považována za čistou, moderní a liberální.

Začátkem středověku patřili Švédové mezi Vikingy. Pokřesťanštění ve 12. století vedlo ke vzniku jednotného švédského státu. V roce 1389 se tři státy Norsko, Dánsko a Švédsko sjednotily do jedné monarchie (tzv. Kalmarská unie). V 15. století vzdorovali Švédové snaze centralizovat moc pod korunu Dánska, což vyústilo v ozbrojené konflikty. Švédsko se nakonec odpojilo v roce 1521, kdy Gustav Eriksson Vasa znovu nastolil samostatné Švédské království. Gustav Vasa je tak Švédy považován za otce národa.

Švédsko se dělí na tři hlavní oblasti. Norrland,  Svealand (většina z více než 90 tisíc švédských jezer), Götaland na jihu. Asi 15 % území Švédska leží za Severním polárním kruhem. Jižní část země je převážně zemědělská, směrem na sever se zvyšuje podíl lesů. Největšími ostrovy jsou Gotland a Öland. Největší jezera jsou Vänern a Vättern.

vlajka Švédska
Oficiální název: Švédské království
Státní zřízení: konstituční monarchie
Rozloha: 449 964 km² (54. na světě. 5. v Evropě), z toho 8,67 % vody
Počet obyvatel: 9.060.430 (84. na světě, říjen 2099)
Hustota zalidnění: 22/km² (155. na světě)
Hlavní město: Stockholm
Jazyk: švédština  
Náboženství:
 80 % luteránství
Vznik: 1515 (vyhlášení nezávislosti na Kalmarské unii, uznáno 1523)
Měna: švédská koruna
Členem EU: od roku 1995
Nezaměstnanost: 5 %