Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Møre og Romsdal (Norské království)

znak regionu

Název regionu: Møre og Romsdal
Rozloha: 15 104 km2
Počet obyvatel: 254 600 (2008)
Krajské město: Molde (24 795 obyvatel)
Další významná města: Alesund (41 tis.), Kristiansund (22,5 tis.)
Hustota obyvatel: 16,8 obyvatel/km2
Struktura hospodářství: služby 71 %, průmysl 23 %, zemědělství, lesnictví a rybolov 6 %
Nezaměstnanost: 1,4 %
Počet obcí: 38
Úřední řeč: norština
Náboženství: luteránské

Kraj Møre og Romsdal leží v severozápadní části Norského království. Sousedí s 3 kraji a ze západní strany má přístup k moři. Většina povrchu kraje je tvořena masivními horskými hřbety a pobřeží je protkáno množstvím fjordů.

Kraj je tradičně rozdělen do tří hlavních částí: Nordmøre, Romsdal a Sunnmøre. Každá z těchto částí má svůj specifický kulturní charakter, charakteristické obyvatele, včetně jejich jazyku. I když v průběhu času těchto rysů spíše ubývá a jsou více mýtem než realitou. Existuje zde přirozená - zdravá rivalita mezi jednotlivými částmi, ale ve skutečnosti spolu vycházejí dobře a vzájemně spolupracují. Region se zaměřuje na rybářství, export ryb a potravin, navrhování lodí a nábytkářský průmysl. Region má čtyři univerzity.

mapa regionu

Organizační struktura kraje Møre og Romsdal:

Historie

V roce 1837, kdy byl přijat Zákon o samosprávě v obcích a krajích, byl počet krajů 17. Dnes jich je 19. Důvodů právě tohoto rozdělení bylo několik – zájmy církevní, právní, hejtmanské, atd. změny počtu rozdělení krajů pochází mimo jiné z přechodu námořní dopravy na pozemní. Počet obyvatel hraje menší roli při rozdělení krajů a rozdíly mezi hustotou obyvatelstva v různých krajích jsou velké.

Kraje fungovaly dříve jako územní rozdělení státního řízení v regionech. Po schválení zákona v roce 1837 byli zvoleni zástupci do městských rad a byly založeny krajské rady, jejími členy byli starostové obcí daného kraje. Státní zástupce v kraji (fylkesmann) zodpovídal za řízení kraje a předsedal radě, která zasedala jednou ročně. Od roku 1963 jsou v krajském zastupitelstvu zúčastněna také města a od téhož roku krajské zastupitelstvo řídí krajský starosta. Počet krajů je stanoven v Zákonu o změnách názvů částí státu ze dne 14. srpna 1918, který vstoupil v platnost roku 1919. Název „amt“ byl změněn na „fylke“(kraj).

Současnost

Zákon, který řídí dnes činnost krajů, je Zákon o obcích a krajích ze dne 25. září 1992, který vstoupil v platnost 1.ledna 1993. Ministerstvo pro obce a regiony má koordinační odpovědnost za obce a kraje. Důležitým faktem je, že ministerstvo nemůže ukládat krajům úkoly a povinnosti, pokud tento úkol není stanoven zákonem. Kraj je financován částečně krajskými daněmi, částečně státními dotacemi a částečně vlastními příjmy.

Volby do KZ se odehrávají každý čtvrtý rok, současně s komunálními volbami. Volby jsou přímé. Krajské zastupitelstvo obvykle zasedá 4-krát ročně, zasedání trvá 2 až 3 dny. Krajská rada se schází přibližně jednou za měsíc. V každém z odborů existuje jeden hlavní výbor: Výbor pro zdravotnictví a sociální péči, Výbor pro vzdělání, Výbor pro dopravu, Výbor pro kulturu, Výbor pro rozvoj hospodářství a pro ŽP. Tyto výbory mají ve své oblasti rozhodovací právo, pokud není stanoveno zákonem, předpisem, usnesením krajského zastupitelstva nebo krajské rady, že danou otázku musí řešit krajské zastupitelstvo nebo krajská rada. Podle zákona musí existovat kontrolní výbor a tento výbor předkládá věci k projednání přímo ZK. Vedlo toho jsou zde komise a další výbory, většinou plní funkci poradenskou.

Molde je hlavní město kraje a nachází se zde sídlo kraje i krajský úřad. Kraj spolupracuje na stejné úrovni se všemi městy a obcemi, a to přes místní orgán Sdružení měst a obcí. Také se pravidelně organizují schůze se starosty a tajemníky měst a obcí kraje.

Krajské zastupitelstvo má 57 členů. Všichni členové jsou voleni ve všeobecných volbách na 4 roky. Každá strana má k dispozici určitý počet volených náhradníků, kteří zastupují poslance v zastupitelstvu v případě jejich nepřítomnosti. Rada kraje je volena zastupitelstvem kraje. Má 15 členů a má výkonné pravomoci. Krajské zastupitelstvo má své výbory, např. Kontrolní výbor, Zdravotní a sociální výbor, Školský výbor, Výbor pro kulturu, Dopravní výbor, Výbor pro hospodářství a životní prostředí.

Geneze spolupráce:

Spolupráce není aktivní. Vyplývá to jednak ze změny politické reprezentace (2007) a následujících priorit v oblasti zahraniční spolupráce.

Kalendář akcí

Znění dohody:
České znění dohody
Anglické znění dohody

webové stránky kraje Møre og Romsdal:
www.mr-fylke.org

mapa státu

Norsko leží v západní a nejsevernější části Skandinávského poloostrova (včetně Špicberek), má 323 877 km2. Délka pobřeží kolem Severního a Norského moře činí z pevniny 2650 km, u ostrovů 2413 km. Na východě hraničí se Švédskem, na jihu s Ruskem a Finskem. Většinou území prostupuje Skandinávské pohoří pokryté ledovci, pobřeží je proslulé fjordy.

Samostatným státem je Norsko od roku 1905. Tehdy se na základě referenda oddělilo od Švédska. Jeho součástí bylo od roku 1814, kdy bylo Norsko Švédsku podstoupeno Dánskem. Za I. světové války si Norsko zachovalo neutralitu. Ve II. světové válce bylo okupováno Německem, proti kterému se postavilo silné odbojové hnutí. Nyní je země konstituční monarchií. Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament Storting, který je volen na 4 roky. Výkonnou moc vykonává vláda, jejíž členy jmenuje král.

vlajka Norska

Oficiální název: Norské království (Kongeriket Norge)
Rozloha: 323 802 km2
Počet obyvatel: 4 847 000 (říjen 2009)
Hlavní město: Oslo
Úřední jazyk: norština
Vyznání: luteránské (88%), ostatní (7%), nezjištěné (5%)
Další města: Stavanger, Trodheim, Bergen, Molde  
Členství v EU: Norsko není členem EU
Měna: norská koruna (1 NOK=100 ore)
Hospodářství (HDP): zemědělství 2,3 %, průmysl 41,4 %, služby 56,3 % (2006)
Nezaměstnanost: 3,2 % (2009)
Správní rozdělení: 19 provincií (fylker, singular - fylke); Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold

Norská ekonomika je kombinací volného trhu a vládních intervencí. Vláda kontroluje klíčové oblasti, jako je např. naftařský a ropný průmysl, který zde sehrává významnou roli. Země je bohatě obdařena přírodními zdroji – ropa a zemní plyn, vodní zdroje, mořští živočichové, lesy a minerály. Hlavními partnery pro export jsou členské státy EU 76,8 % (převážně VB, Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko), USA 7,9 %. Norsko má mimo jiné vlastní moderní telefonní systém, jedna z nejvíce rozvinutých a vyspělých sítí v Evropě vůbec.