Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Zemské ředitelství Sachsen, Svobodný stát Sasko (Spolková republika Německo)

1. března 2012 vzniká z důvodu ekonomických úspor a odstranění duplicitních struktur sloučením samostatných zemských ředitelství Chemnitz, Dresden a Leipzig Zemské ředitelství Sachsen, které má sídlo v Chemnitz. Zemské ředitelství Sachsen je v organizaci správy Svobodného státu Sasko zprostředkovatelským úřadem mezi státními ministerstvy a komunální úrovní (zvláště landkreisy a měst bez krajské příslušnosti). Koordinuje a integruje různé odborné úkoly "pod jednu střechu" a zajišťuje zároveň vyváženost protichůdných zájmů a názorů. Zemské ředitelství Sachsen má prezidenta, každé ze služebních míst (Chemnitz, Dresden, Leipzig) má viceprezidenta. Prezident není politickým představitelem, ale jmenovaným úředníkem, který zastupuje zemské ředitelství navenek.

 

 

Název regionu: Svobodný stát Sasko
Rozloha: 18 416 km2
Počet obyvatel: 4 137 051 (2011)
Hlavní město: Dresden
Společná hranice: Svobodný stát Sasko: Polsko (Dolnoslezské vojvodství), Česká republika (Liberecký, Ústecký, Karlovarský kraj), Brandenburg, Sachsen Anhalt, Thüringen, Bayern
 

                                   

 

 

 Obr. č. 1 - mapka

 
Průmysl:  30,1 %
Služby:  68,3 %
Zemědělství:  1,6 %
Míra nezaměstnanosti: 10,6 %

 
Oblasti působení:

Svobodný stát Sasko leží na východě Spolkové republiky Německo a je jednou ze 16 spolkových zemí. Je státem s velmi bohatou historií, proto se na jeho území nachází mnoho památek (cca 1000 hradů, zámků, paláců, zahrad a panských sídel ze všech epoch). Dnes je Sasko jako hospodářská oblast regionálně nerovnoměrně rozvinuté. Nejvýznamnějším odvětvím je průmysl (kolem Drážďan – mikroelektronika a elektrotechnika, Lipsko a okolí – sídlo médií a finančních služeb, Chemnitz a Zwickau– strojírenský a automobilový průmysl – nejvýznamnější průmyslové odvětví Saska). Problematické oblasti s podprůměrným ekonomickým potenciálem – oblast východního Saska a Krušných hor. Investice do klíčových technologií (mikroelektronika, biologický výzkum a technologie, technika informační, výrobní, energetická a lékařská). Sektor služeb (banky, pojišťovny, pohostinské živnosti). Struktura malých podniků. Zemědělství (pěstování ovoce, vinařství), chov zvířat (výroba mléka), kladen důraz na ekologické zemědělství.


Specifika:

  • v Sasku žije národnostní menšina Lužických Srbů, západoslovanský národ
  • počet landkreisů 10, počet městských okresů 3
  • nejvyšší bod Saska – Fichtelberg (Krušné hory) – 1 215 m
  • zemský sněm Svobodného státu Saska (zpravidla 120 poslanců) je volen občany na 5 let
  • vláda státu (ministerský předseda a ministři, případně státní tajemníci), ministerského předsedu volí zemský sněm, ministerský předseda povolává a odvolává státní ministry a státní tajemníky

 
Geneze spolupráce:

Po četných jednáních mezi tehdejšími představiteli Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko není pro saskou stranu akceptovatelný návrh, kde by došlo k uzavření prohlášení mezi Svobodným státem Sasko a Libereckým krajem. Proto Liberecký kraj uzavřel Společné prohlášení se sousedním Vládním prezidiem Dresden (po reformě byl jeho název Zemské ředitelství Dresden - od 1. 8. 2008 do 1. 3. 2012). 1. března 2012 došlo k vytvoření výše zmíneného Zemského ředitelství Sachsen.

Ovšem nejedná se pouze o kontakty se Zemským ředitelstvím Dresden. Liberecký kraj udržuje vztahy spolupráce se sousedním Landkreisem Görlitz (bez uzavřené dohody) a některé akce se odehrávají na úrovní Spolkové republiky Německo.

Trinacionální spolupráce (__)

Oficiální webové stránky Svobodného státu Sasko a Zemského ředitelství Sachsen:

www.liberec-dresden.org
www.sachsen.de 
www.ld-dresden.de
 

 

Kalendář akcí (__)


Znění dohody:

České znění dohody 
Německé znění dohody  

Konkrétní akce financované z projektu Interreg IIIA - Spolupráce Libereckého kraje a Vládního prezidia Dresden

 

Německo je středoevropský stát. Na severu sousedí s Dánskem, Severním a Baltským mořem, na východě s Polskem a Českem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem a na západě s Francií, Belgií, Lucemburskem a Nizozemskem. Německo je zakládajícím členem Evropské unie. Německo je federativní parlamentní zastupitelská demokratická republika. Je rozděleno na 16 spolkových zemí. Největší spolkovou zemí je Bavorsko.
 

 

 

Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 022,9 km² (61. na světě), z toho 2,18 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Zugspitze, 2962 m
Počet obyvatel: 81 831 000 (2011)
Zaměstnanost: 67,9% služby, 29,7% průmysl, 2,4% zemědělství
Nezaměstnanost (2011): 6,6%
Jazyk: němčina
Náboženství: katolické, protestantské
Státní zřízení: federativní republika
Vznik: 23. května 1949