Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Evropská unie

Internetové zdroje o Evropské unii

 

Oficiální server  Evropské unie 
http://europa.eu.int

 
Instituce a orgány EU                                


Instituce:

Evropská komise
http://europa.eu.int/institutions/comm/index_en.htm

Evropský parlament
http://www.europarl.eu.int/home/default_cs.htm

Rada Evropské unie                    
http://ue.eu.int/

Evropský soudní dvůr                  
http://curia.eu.int/

Evropský účetní dvůr                   
http://www.eca.eu.int/

Evropský ombudsman                 
http://europa.eu.int/institutions/ombudsman/index_en.htm

 

Finanční orgány:

Evropská centrální banka              
http://www.ecb.int/

Evropská investiční banka            
http://www.eib.eu.int/

 

Poradní orgány:

Evropský hospodářský a sociální výbor    
http://www.ces.eu.int/

Výbor regionů                                        
http://www.cor.eu.int/

 

Eurostat – statistiky EU              
http://europa.eu.int/comm/eurostat/

 

České stránky o EU

Mise České republiky při Evropských společenstvích  
http://www.mzv.cz/missionEU/index_cz.htm

Delegace Evropské komise v ČR                               
http://www.evropska-unie.cz/cz

Euroskop – oficiální server MZV ČR                            
http://www.euroskop.cz

Evropská brána – pro neziskové organizace o EU        
http://www.ngo-eu.cz

Eurodesk – Evropská informační služba pro mládež    
http://www.eurodesk.cz

Euro Info Centra – stránky o EU pro podnikatele         
http://www.euroinfocentrum.cz

Časopis Integrace                                                    
http://www.integrace.cz

 

Regionální rozvojové agentury

Regionální rozvojová agentura, a. s. Most                               

http://www.rra.cz

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Olomouc

http://www.rarsm.cz

ARR - NISA - Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o., Liberec

http://www.arr-nisa.cz

Agentura pro regionální rozvoj a.s., Ostrava    

http://www.rdaova.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Brno

http://www.rrajm.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

http://www.rra-pk.cz  

Regionální rozvojová agentura východní Moravy, Zlín

http://www.zlinsky-kraj.cz/webinfo/prezentace.asp

Regionální rozvojová agentura střední Čechy, Kladno

http://www.rra-strednicechy.cz

Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s.

http://www.arrel.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Čechy - RERA a.s.

http://www.rera.cz

Regionální rozvojová agentura Vysočina, Jihlava

http://www.rda-vysocina.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Pardubice

http://www.rrapk.cz/

 

Euroregiony

Euroregion Beskydy               
http://www.euroregion-beskydy.cz

Euroregion Bílé Karpaty          
http://www.euroregion-bile-karpaty.cz

Euroregion Ergensis                
http://www.euregio-egrensis.org/cechy

Euroregion Glacensis              
http://www.euro-glacensis.cz  

Euroregion Krušnohoří            
http://www.e-region.cz 

Euroregion Labe                     
http://www.euroregion-labe.cz 

Euroregion Nisa                      
http://www.euroregion-nisa.cz 

Euroregion Pomoraví               
http://www.rrajm.cz

Euroregion Praděd                  
http://www.crr.cz/rr/euroregiony_09.html 

Euroregion Silesia                   
http://www.euroregion-silesia.cz/index.htm 

Euroregion Šumava                 
http://www.euregio.cz

Euroregion Těšínské Slezsko    
http://euroregion.inforeg.cz