Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Delegace Libereckého kraje vyjela do Švýcarska v rámci regionální spolupráce

10. 03. 2003
[id:1236|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Zahraniční pracovní cesta do Švýcarska se uskutečnila ve dnech 23.4.2003 – 29.4.2003. Cílem této pracovní cesty byla regionální spolupráce a přenos know-how mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen. Za Liberecký kraj se cesty účastnili Radim Zika, člen rady, dva členové našeho zastupitelstva  Pavlína Hrabálková a Vítězslav Kverka a pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Šestidenní pobyt byl zaměřen na spolupráci v oblasti zemědělství, cesta navazovala na loňský pobyt kantonální delegace v Libereckém kraji, kde Regionální agrární rada Libereckého kraje a kraj připravily pro švýcarské kolegy pětidenní program, v jehož rámci byla velmi podrobně v praxi ukázána rozdílnost jednotlivých zemědělských okresů. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj klade důraz na praktický přenos informací přímo k podnikajícím zemědělským subjektům, delegace byla z 50%  obsazena právě zástupci agrární komory všech bývalých okresů. Pobyt byl zaměřen především na oblasti agroturistika, poradenství, zemědělské rodinné podniky, výstavnictví, pěstování zemědělských plodin v podhorských oblastech, pivovarnictví, výroba sýrů. Všechny tyto oblasti byly doplněny o odborné diskuse, probíhající přímo v místě návštěvy. Během pobytu jsme absolvovali pracovní oběd s kantonálním ministrem zemědělství a hospodářství Dr. Kellerem a představenstvem Kantonální agrární komory“, řekl Radim Zika. Hlavní rozdíl mezi zemědělstvím kantonu St. Gallen a Libereckého kraje je především v rodinných tradicích, zemědělské farmy jsou přebírány z otce na syna a zároveň je zakotveno vlastnictví půdy. Za řídký jev lze považovat zaměstnávání cizích lidí v těchto rodinných podnicích. Prakticky neexistuje půda státní, téměř vše je ve vlastnictví soukromých osob, malé procento pak ve vlastnictví obcí. Hospodaření staví na malých rodinných farmách, které obhospodařují maximálně 20 až 25 ha. Účastníci cesty se seznámili jak s farmami, které se věnují chovu krav bez tržní produkce mléka, tak s chovem dojnic. Během prvních dvou let spolupráce v oblasti zemědělství a životního prostředí byly splněny všechny cíle, které si resort stanovil. Švýcarská strana navštívila Liberecký kraj, seznámila se s danou problematikou a vytvořila si zde kontakty i v podnikatelské sféře. Díky této návštěvě se zástupcům krajské samosprávy, krajského úřadu a Agrární komory podařilo vytvořit ucelený obraz o kantonálním zemědělství a možnostech využití know-how, které bychom mohli uplatnit v našich podmínkách“, doplnil Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320